Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση –Καθαρισμός της πλατείας στην τ.κ. Μαυρομματίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση –Καθαρισμός της πλατείας στην τ.κ. Μαυρομματίου του 
Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. 
Η παρέμβαση σε πρώτη φάση αφορούσε τον καθαρισμό της μαρμάρινης επιφάνειας της πλατείας και του ηρώου  με υδροβολή. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς αποκαλύφθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η αρχική μορφή του μαρμάρου. Ως συνέχεια ακολουθεί η κατασκευή  ειδικών ραμπών προσβασιμότητας για Α.μ.Ε.Α. και ηλικιωμένους. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου και παρόμοιες παρεμβάσεις σχεδιάζονται σε όσες  πλατείες  υπάρχει η ανάγκη.

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr