Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Το πρόγραμμα CLLD/LEADER για την περιοχή Παρνασσού-Οίτης

Πρόγραμμα εκδήλωσης
18.00 : Χαιρετισμός Προέδρου Τ.Κ. Παύλιανης Γιώργου Ρηγάκη,
18.05 : Χαιρετισμός των Δημάρχων Αμφίκλειας Γ. Γώγου και Δελφών Α. Παναγιωτόπουλου, 
18.10 :  Χαιρετισμός εκ μέρους της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος,
                   Δημάρχου Λαμιέων Νίκου Σταυρογιάννη,
18.20 : Ενημέρωση για την πορεία του Τοπικού Προγράμματος (συνεργάτης της OΤΔ),  
18.30 : Προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης  Ιδιωτικών Επενδύσεων (συνεργάτης της ΟΤΔ),  
18.40 : Προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης έργων Συλλογικών Φορέων (συνεργάτης της ΟΤΔ),   
18.50 : Οι Διαδικασίες της ΕΔΠ του προγράμματος (μέλος της  ΕΔΠ)  
19.00 : Ερωτήσεις-Διευκρινήσεις
19.30 : «Παύλιανη-Οίτη : Κέντρο Ορεινής Οικονομίας - Οι Προοπτικές»
 -Γιώργος Καρέτσος – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) «Δήμητρα»     
 -Νίκος Σταυρογιάννης  - Δήμαρχος
- Παρεμβάσεις Αυτοδιοίκησης, Ε.Φ.Δ. Οίτης, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συλλογικοί φορείς 
-Καταγραφή Ιδεών και Προτάσεων
20.30 : Τέλος Εργασιών.


ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ CLLD/LEADER

Περιοχής Παρνασσού-Οίτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: