Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

17 παιδικές χαρές με … πιστοποίηση, δρομολογούνται στο Δήμο Ορχομενού


Μετά την τεράστια αναστάτωση που έχει συμβεί σ` όλη τη χώρα, πρωτίστως στο εσωτερικό των Δήμων και ακολούθως στις τοπικές κοινωνίες με τις αυστηρές διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύει – εν μια νυκτί- και οδήγησαν στο «σφράγισμα» κάθε παιδικής χαράς (σσ. όπως έγινε και στο Δήμο μας), το κράτος όρισε (επιτέλους), όπως είναι γνωστό, μια νέα αφετηρία και προβαίνει σε γενναίες χρηματοδοτήσεις για την ανακατασκευή τους.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση υπ’ αριθ. πρωτ. 28492/2009 (Β΄ 931), σύμφωνα πάντα με την ίδια ενημέρωση, το Υπουργείο Εσωτερικών καθόρισε για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώςκαι τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Η απόφαση αυτή συνάντησε κατά την εφαρµογή της πολλά εµπόδια, τα οποία επιχείρησε να άρει η υπ’ αριθ. πρωτ. 27934/2014 (Β΄ 2029) απόφαση, προσδίδοντας στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των παιδικών χαρών περισσότερη σαφήνεια και ευελιξία, χωρίς όµως την
ελάχιστη έκπτωση στην ασφάλεια. Η υλοποίηση της προµνησθείσας απόφασης έδωσε νέο παλµό στη διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών της χώρας και ενώ πριν την έκδοσή της σχεδόν το σύνολο των παιδικών χαρών δεν τηρούσε τους κανόνες που εξασφαλίζουν την ακίνδυνη χρήση τους.
Ενδεικτικό είναι πως από το 2014 έως σήµερα το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χορηγήσει περί τα 395 «ειδικά σήµατα καταλληλότητας λειτουργίας» σε παιδικές χαρές ανά την επικράτεια.
Ωστόσο, παρά τις συντονισµένες προσπάθειες που γίνονται από όλους τους συναρµόδιους φορείς, ΟΤΑ, Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, οικείες Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών (ΕΕΠΧ), καθώς και το Υπουργείο, ο ρυθµός διάθεσης των σηµάτων είναι χαµηλός και αυτό αποδίδεται στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονοµική συγκυρία που µεσολάβησε τα τελευταία έτη.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, λοιπόν, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για αναψυχή όλων των πολιτών, που επισκέπτονται τις παιδικές χαρές και προάγοντας την ψυχαγωγία των νηπίων και των µικρών παιδιών, αλλά και της ευαίσθητης ηλικιακής οµάδας των προεφήβων και των εφήβων και αφουγκραζόµενο, παράλληλα, το αίτηµα των ΟΤΑ για χρηµατοδότηση, στέκεται αρωγός στην προσπάθειά τους να δηµιουργήσουν κατάλληλους και ασφαλείς χώρους παιχνιδιού, µε τον εκσυγχρονισµό των παιδικών τους χαρών, εναρµονίζοντάς τες µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Στο πνεύµα αυτό, το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαµβάνει την πρωτοβουλία
εξεύρεσης πόρων και στη συνέχεια κάλεσε όλους τους ενδιαφερόµενους ΟΤΑ να συµµετάσχουν σε πρώτη φάση στην καταγραφή των αναγκών των παιδικών χαρών τους, προκειµένου σε δεύτερη φάση να διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησης ειδικού χρηµατοδοτικού  προγράµµατος για τις παιδικές χαρές, µε γνώµονα την άµεση, νόµιµη και πιστοποιηµένη λειτουργία τους. Η προθεσμία αυτή έληγε στα τέλη του Μαϊου 2017 ενώ ο ενδιαφερόμενος ΟΤΑ έπρεπε να αποστείλει – έως αυτή την ημερομηνία - το τεχνικό δελτίο καταγραφής των αναγκών σας στη ∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α. του ΥΠ.ΕΣ.

1,5 εκατ. ζητά ο Δήμος Ορχομενού…

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου Ορχομενού και Προέδρου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κ. Λουκά Υπερήφανου στο πρόσφατο ΔΣ, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου  μας απέστειλε το τελικό (σσ. αφού αποστάλησαν συνολικά τρια τον αριθμό για καθαρά τεχνικούς λόγους,  που επέβαλαν την τροποποίησή τους) τεχνικό δελτίο με το οποίο ζητάται το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ για συνολικά 17 παιδικές χαρές σ` όλα σχεδόν τα Δημοτικά Διαμερίσματα (π.χ. 3 στη Δ.Κ. Ορχομενού, 2 στη Τ.Κ. Παύλου, κ.ο.κ.).
Μάλιστα, όπως μάθαμε, ο Δήμος Ορχομενού ήταν ο τρίτος σε επίπεδο χώρας που κατάθεσε εμπρόθεσμα το τεχνικό δελτίο, γεγονός που σημαίνει πως θα έχει και την ανάλογη αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

Θα επανέλθουμε… 

Δεν υπάρχουν σχόλια: