Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

"Προκλήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης -αστική agenda- νέες τεχνολογίες έξυπνων πόλεων": Μια επιμορφωτική ημερίδα για τα στελέχη των ΟΤΑ οργάνωσε η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr