Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

Στελέχωση των γραφείων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Λαμίας, Λιβαδειάς και Άμφισσας ζητά το ΤΕΕ Αν. Στερεάς


Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμ. Ανατολ. Στερεάς μετά από τις συνεχείς διαμαρτυρίες για τη λειτουργία του ασφαλιστικού μας φορέα Ε.Τ.Α.Α./Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς όλους τους αρμόδιους φορείς και ιδιαίτερα προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και επειδή:

Ø Οι εκκρεμότητες που συσσωρεύονται καθημερινά και η ταλαιπωρία των συναδέλφων μας έγινε κανόνας,

Ø Από τα μέσα Φεβρουαρίου του 2012 δεν έχει ορισθεί ελεγκτής ιατρός με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Ενόψει της ένταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα έπρεπε να παραταθούν οι συμβάσεις των ελεγκτών γιατρών μέχρι την ημερομηνία ένταξης.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου/Τμ. Ανατολικής Στερεάς ομόφωνα αποφασίζει:

1. Να ενημερωθεί για τα άτομα που στελεχώνουν (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) τα γραφεία Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Λαμίας, Λιβαδειάς και Άμφισσας.

2. Να στελεχωθούν οι κενές οργανικές θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Καραναστάσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: