Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία»Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι δημοσιοποιήθηκε η υπ’αρ.1113/28510/09-03-2012 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης των δικαιούχων του μέτρου 214 «Γεργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Π.Α.Α. 2007-2013, ως κάτωθι:

Για τη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» και συγκεκριμένα για την υπ’αρ. 74/4119/13-01-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης παρατείνεται από 13-03-2012 σε 30-3-2012.

Πληροφορίες από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας και από τα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας (τηλ. 2262029285).

Δεν υπάρχουν σχόλια: