Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Ξεπέρασαν τα 1,2 δις οι εξαγωγές του Ομίλου Μυτιληναίος


Το 2011, ο Όμιλος συνέχισε για δεύτερη συνεχή χρονιά να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη μεγεθών (υπερδιπλασιάστηκε ο κύκλος εργασιών τη διετία 2010 – 11), επωφελούμενος τα μέγιστα από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, αλλά και την έναρξη συνεισφοράς από τον Τομέα της Ενέργειας. Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε, παρά τη μειωμένη κερδοφορία του τομέα της Μεταλλουργίας, που επηρεάσθηκε αρνητικά, τόσο από τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, όσο και από τις αυξημένες κοστολογικές πιέσεις, που προήλθαν από εγχώριους παράγοντες και επηρέασαν αρνητικά το συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα στο Β’ εξάμηνο του έτους.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το 2011 για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διαμορφώθηκε στα € 1.571,0 εκατ. έναντι των €969,0 εκατ. το 2010, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €208,7 εκατ. από €160,3 εκατ. το 2010. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €42,6 εκατ. έναντι €46,2 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους €32,4 εκατ., το οποίο αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε €14,6 εκατ.

Ο Τομέας Έργων EPC, παρουσίασε την ισχυρότερη αύξηση μεγεθών το 2011, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό πωλήσεων και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ, ανήλθε στα €1.003,7 εκατ., έναντι €581.3 εκατ. το 2010, αύξηση που αποδίδεται στη σημαντική επιτάχυνση εκτέλεσης των υπογεγραμμένων συμβάσεων στο εξωτερικό, και ειδικότερα στις αγορές της Τουρκίας και της Συρίας. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €161,6 εκατ., από €101,3 εκατ. πέρυσι, ενώ το περιθώριο κέρδους EBITDA διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (16,1%). Όσον αφορά στα καθαρά κέρδη, αυτά ανήλθαν σε €115,0 εκατ. έναντι €60.7 εκατ. το 2010.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη για λόγους ορθής σύγκρισης, δεν συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών και στα EBITDA του 2010 το μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους €32,4 εκατ., που αφορά στην προεξόφληση εσόδων έργων της θυγατρικής εταιρείας της ΜΕΤΚΑ, ΕΤΑΔΕ, η οποία πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ. H αντίστοιχη επίπτωση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 ανέρχεται σε €26,4 εκατ.

Mε αυτές τις επιδόσεις, η ΜΕΤΚΑ καθιερώνεται ως μία εκ των ισχυρότερων Ευρωπαϊκών και όχι μόνο εταιριών σε ενεργειακά έργα EPC, και μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που προσεγγίζει τα €1,7 δις. Σημειώνεται ότι η ΜΕΤΚΑ σήμερα εκτελεί ταυτόχρονα έργα συνολικής ισχύος 5.000ΜW σε 6 χώρες.

Η πρόσφατη ανάληψη έργων σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπως το Ιράκ και η Αλγερία, πιστοποιεί την ανταγωνιστικότητα της ΜΕΤΚΑ σε διεθνές επίπεδο και δημιουργεί αισιοδοξία για περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς που κατέχει στα Ενεργειακά Έργα υποδομών σε Ευρώπη, Τουρκία, Β. Αφρική και Μ. Ανατολή.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων του Ομίλου, παρουσίασε αύξηση 4% του κύκλου εργασιών που ανήλθε σε €521 εκατ., κυρίως λόγω της αυξημένης παραγωγής αλουμινίου. Η λειτουργική κερδοφορία, όμως, εμφανίζεται μειωμένη, καθώς μια σειρά από εγχώριους παράγοντες, όπως η καθυστέρηση εξεύρεσης τελικής συμφωνίας με τη ΔΕΗ για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η επιβολή ειδικών φόρων κατανάλωσης ρεύματος και φυσικού αερίου και το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος επιβάρυναν σημαντικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η διεθνής συγκυρία που χαρακτηρίστηκε από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, των πρώτων υλών και την αποδυνάμωση της ισοτιμίας του δολαρίου, επέδρασε επίσης αρνητικά στις επιδόσεις του Τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις, η διοίκηση προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου φιλόδοξου προγράμματος περιορισμού του λειτουργικού κόστους, στο οποίο εντάσσεται και η αρχική συμφωνία για την εξαγορά του τομέα δραστηριότητας βωξίτη της S&B στην Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Τομέα Μεταλλουργίας για την επόμενη εικοσαετία. Το πρόγραμμα «ΜΕΛΛΟΝ» περιλαμβάνει 10 σημεία, τα οποία η εταιρεία επεξεργάζεται παράλληλα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2013.

Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε για πρώτη φορά κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα €130 εκατ., ενώ η συνεισφορά του αντιστοιχεί στο 14,4% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) του Ομίλου το 2011. Η επίδοση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη ότι προήλθε κατά κύριο λόγο από τη μονάδα του Αγ. Νικολάου που ξεκίνησε την εμπορική της λειτουργία τον Ιούνιο. Σημειώνεται ότι εντός του Απριλίου, αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική λειτουργία η θερμική μονάδα ισχύος 437MW, της KORINTHOS POWER, ενώ εκκρεμεί ακόμα η εμπορική άδεια της μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Αγίου Νικολάου.

Με δεδομένη την υψηλή αποδοτικότητα των μονάδων που διαθέτει ο Όμιλος και τη δυνατότητα προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε ανταγωνιστικούς όρους, ο Τομέας Ενέργειας αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεγεθών και να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη για τα οικονομικά αποτελέσματα το 2012.

Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της KORINTHOS POWER το Δεκέμβριο του 2011, σηματοδότησε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του επενδυτικού πλάνου στον τομέα των θερμικών μονάδων. Ο Όμιλος έχει καταστεί πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης μετά τη ΔΕΗ και συνεχίζει να υλοποιεί νέες σημαντικές επενδύσεις, εστιάζοντας στον Τομέα των ΑΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: