Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

ΚΕΔΕ: Επιτακτική ανάγκη να αποδοθούν στους δήμους τα 450 εκ. ευρώ που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στους ΚΑΠ 2012


Με διευκρινιστική επιστολή προς την ΚΕΔΕ ο υπουργός Οικονομικών Φ. Σαχινίδης - και σε απάντηση επιστολής του προέδρου Κ. Ασκούνη με την οποία τόνιζε την επιτακτική ανάγκη να αποδοθούν στους δήμους τα 450 εκ. ευρώ που εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στους ΚΑΠ 2012 -αναφέρει ότι το συνολικό ποσό των ΚΑΠ που πρέπει να αποδοθεί στους δήμους με βάση τα προϋπολογισθέντα έσοδα από τον προϋπολογισμό του 2012 ανέρχεται σε 2.700 εκ. ευρώ, αντί των 2.400 εκ. ευρώ.

«Το ποσό αυτό, διευκρινίζει ο κ. Σαχινίδης, μπορεί να μεταβληθεί αναλόγως της πραγματικής απόδοσης των παρεμβάσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο Μ.Π.Δ.Σ. (παρ.4 του άρθρου 38 του ν.3985/2011).

Η ΚΕΔΕ θεωρεί καταρχήν θετική τη δέσμευση του υπουργού Οικονομικών ότι θα αποδοθούν στους δήμους τα 300 εκ. ευρώ με βάση τα προϋπολογισθέντα έσοδα του προϋπολογισμού.

Ωστόσο τονίζει ότι εμμένει στο αίτημά της για την απόδοση των 450 εκ. ευρώ, όπως η ίδια η Κυβέρνηση είχε δεσμευτεί, δεδομένου ότι το έλλειμμα που καταγράφει ήδη η Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω νεότερων περικοπών ξεπερνά τα 300 εκ. ευρώ. Ειδικότερα από τους ήδη περιορισμένους πόρους του 2012 έχουν παρακρατηθεί 131 εκ. ευρώ για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 2011 και 50 εκ. ευρώ για τη μεταφορά των μαθητών του πρώτου εξαμήνου 2011.

Επιιπλέον για τη ΣΑΤΑ του 2012 με την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου προβλέφθηκε μείωση του προϋπολογισθέντος ποσού κατά 140 εκ. ευρώ. Και παρά τη δέσμευση του πρώην υπουργού Οικονομικών και αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Ευ. Βενιζέλου ότι η μείωση αυτή θα επιμεριστεί ισομερώς και στους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει αποτυπωθεί πουθενά. Η ΚΕΔΕ περιμένει να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα από τον κ. Σαχινίδη.

Κατόπιν αυτών η ΚΕΔΕ ζητά από την Κυβέρνηση να τηρήσει την αρχική της δέσμευση για την απόδοση των 450 εκ. ευρώ, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα καταστεί αδύνατη η στοιχειώδης λειτουργία των δήμων της χώρας, πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο το ποσό των ΚΑΠ που θα αποδοθεί τελικά στους δήμους το 2012 να μεταβληθεί επί τα χείρω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: