Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012

ΝΟ.ΔΕ Βοιωτίας: «Η υπόθεση του Βιολογικού της Δαύλειας έχει εξελιχθεί σε «σήριαλ»


Χρειάστηκαν μήνες αντεγκλήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασιστούν τα αυτονόητα:

1. Τα θέματα της ποιότητας κατασκευής του έργου και της πιθανής απόδοσης ευθυνών θα επιλυθούν από τα αρμόδια όργανα που έχει ορίσει η πολιτεία για τον έλεγχο των Δημοσίων Έργων.

2. Η λειτουργία του έργου θα περάσει κάποια στιγμή στην ΔΕΥΑΛ.

Ανεξαρτήτως των αποφάσεων αυτών όμως, υπάρχουν αναμφισβήτητα δεδομένα, από τα οποία προκύπτουν πολιτικές ευθύνες της Δημοτικής Αρχής.

1. Για διάστημα πάνω από ένα χρόνο, ο Βιολογικός της Δαύλειας δεν λειτουργούσε και δεν υπήρχε υπεύθυνος λειτουργίας. Μόνο μετά από κινητοποίηση πολιτών, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με το θέμα και να αναθέσει την λειτουργία του έργου σε ομάδα υπαλλήλων του Δήμου.

2. Εφ’ όσον το έργο σχεδιάστηκε με παλαιότερους, πιο ελαστικούς, περιβαλλοντικούς όρους ενώ σήμερα η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, προκύπτει η ανάγκη για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της μονάδας. Και ενώ έχει ήδη εκπονηθεί από τον Δήμο η σχετική μελέτη, προκύπτει το εύλογο ερώτημα του γιατί δε έχει προχωρήσει ακόμα η διαδικασία υλοποίησης της.

3. Κατά το διάστημα που το έργο δεν λειτουργούσε, έγινε έλεγχος από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και είναι πιθανό ο Δήμος να επιβαρυνθεί με πρόστιμο. Εάν είχαν γίνει οι σωστές κινήσεις εγκαίρως, τα χρήματα των Δημοτών θα μπορούσαν αντί να πηγαίνουν σε πρόστιμα, να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση του έργου.

4. Η ΝΟΔΕ είχε κάνει την πρόταση να αναρτώνται επίσημα στο Διαδίκτυο τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για όλους τους βιολογικούς καθαρισμούς του Δήμου. Η πρόταση αυτή δεν υιοθετήθηκε, με συνέπεια να μην υπάρχει ξεκάθαρη ενημέρωση των πολιτών για το αν κινδυνεύει ή όχι η υγεία τους.

Είναι προφανές ότι η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το θέμα με φοβία και διστακτικότητα. Η περίοδος χάριτος έχει προ πολλού τελειώσει. Τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος είναι πρώτης προτεραιότητας και δεν επιδέχονται επιδερμικής και επικοινωνιακής αντιμετώπισης.

Οι πολίτες περιμένουν απαντήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: