Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012

Tα διαμορφούμενα τιμολόγια ύδρευσης-αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς


Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς
ΔΗΜ. Γ. ΠΕΡΓΑΝΤΑ 4 – 32 100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
-----------------------------------------
Λιβαδειά …28/03/2012
Αρ.Πρωτ.: 575
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΥΑΛ με την 11/2012 απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης αποχέτευσης και λοιπών υπηρεσιών. Με την απόφαση αυτή επήλθαν μειώσεις στον τριμηνιαίο λογαριασμό ύδρευσης του καταναλωτή που κυμαίνονται από 1% έως 3,5%, ανάλογα με την κατανάλωση. Ενδεικτικά, η συνολική χρέωση για κατανάλωση 50 μ3 διαμορφώνεται σε 57,00€ από 58,38€ (μείωση 2,36%) και για τα 100 μ3 διαμορφώνεται σε 134,68€ από 139,00€ (μείωση 3,11%). Επίσης επήλθαν μειώσεις στις λοιπές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΛ (τέλη, εργατοτεχνικά κλπ) που κυμαίνονται από 5% έως και 25%.
Όσον αφορά το ειδικό τέλος 80%, η εφαρμογή του επιβαλλόταν βάσει του άρθρου 11 του Ν.1069/80 «περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» για 30 χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης, δηλαδή μέχρι και το 2011. Όμως από το 2012 και μετά η εφαρμογή του ειδικού τέλους θα συνεχιζόταν βάσει του άρθρου 25.3 του ίδιου Νόμου με το οποίο καθορίζονται τα τιμολόγια της επιχείρησης. Άλλωστε αυτό εφάρμοσαν και όλες οι άλλες ΔΕΥΑ της χώρας που ιδρύθηκαν την ίδια εποχή με τη ΔΕΥΑ Λιβαδειάς. Σε καμμία περίπτωση δεν υπάρχει ΔΕΥΑ που να σταμάτησε την εφαρμογή του ειδικού τέλους.
Η ΔΕΥΑ Λιβαδειάς ακολούθησε την τακτική της αναπροσαρμογής των τιμολογίων ύδρευσης-αποχέτευσης και της αφαίρεσης του ειδικού τέλους, για να ωφεληθεί ο καταναλωτής τη διαφορά του ΦΠΑ, αφού στην κατανάλωση του νερού εφαρμόζεται ΦΠΑ 13%, ενώ σε όλες τις άλλες υπηρεσίες (ειδικά τέλη, αποχέτευση κλπ) 23%.
Η όλη διαδικασία έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει μείωση στο σύνολο του λογαριασμού ύδρευσης-αποχέτευσης με ωφελούμενους τελικά τους καταναλωτές της πόλης μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΜΠΡΙΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: