Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012

Την Τετάρτη συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου ΛεβαδεώνΜε την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 4 Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Διοικητήριο).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

2.Προγραμματισμός εκδηλώσεων ΠΑΣΧΑ 2012 και διάθεση της εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση τους.

3.Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Α.ΠΟ.ΔΗ.Λ. που αφορά τον «Προϋπολογισμό Ν.Π. Α.ΠΟ.ΔΗ.Λ.».

4.Τροποποίηση της μελέτης με τίτλο: «Συνολική Θεώρηση Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης Οικισμού Ελικώνα» του Δήμου Λεβαδέων.

5.Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Λιβαδειάς ως προς την άρση ασυμφωνίας στα Ο.Τ. επί των οδών Ρούμελης, Ελλοπίας, Μαυροματίου και Σχηματαρίου.

6.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμός Δεξαμενών Ύδρευσης».

7.Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου: «Σύνδεση Παροχών Αποχέτευσης Δ.Δ. Δαύλειας».

8.Έγκριση της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2012, του τρόπου φύλαξης και διανομής των αρδευτικών υδάτων, του αριθμού θέσεων των υδρονομέων και καθορισμός αμοιβής αυτών.

9.Συγκρότηση επιτροπής (μετά από κλήρωση) Παραλαβής Υπηρεσιών – μεταφορών (Π.Δ. 28/80) για το έτος 2012.

10.Συγκρότηση Επιτροπής (μετά από κλήρωση) Παραλαβής Προμηθειών που διενεργούνται με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2012.

11.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης (από 15-06-2011 μέχρι 31-12-2011).

12.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης (από 15-06-2011 μέχρι 31-12-2011).

13.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 3ου Δημ. Σχ.- 3ου Ν/Γ Λιβαδειάς (01-01-2011 μέχρι 23-06-2011)

14.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 2ου – 9ου Δημοτικών Σχολείων και 2ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (01-01-2011 μέχρι 23-06-2011).

15.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 1ου Δημ. Σχ.- Ειδικού Σχολείου – 1ου Ν/Γ και Ειδικού Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (01-01-2011 μέχρι 23-06-2011).

16.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 8ου Δημ. Σχ. - 6ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (01-01-2011 μέχρι 27-06-2011).

17.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 7ου Δημ. Σχ. - 7ου - 10ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (01-01-2011 μέχρι 27-06-2011).

18.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 6ου Δημ. Σχ. - 8ου - 11ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (01-01-2011 μέχρι 04-07-2011).

19.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κυριακίου (από 01-01-2011 μέχρι 21-06-2011).

20.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 4ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς – 10ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς (από 01-01-2011 μέχρι 21-06-2011).

21.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 5ου Δημ. Σχ. & 5ου Ν/Γ Λιβαδειάς (από 01-01-2011 μέχρι 21-06-2011).

22.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχ. & Ν/Γ Αγίας Τριάδας (από 01-01-2011 μέχρι 21-06-2011).

23.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχ. & Ν/Γ Χαιρώνειας (από 01-01-2011 μέχρι 30-06-2011).

24.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Ν/Γ Δαύλειας (από 01-01-2011 μέχρι 21-06-2011).

25.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχ. Δαύλειας (από 01-01-2011 μέχρι 23-06-2011).

26.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχ. & Ν/Γ Αγίου Γεωργίου (από 01-01-2011 μέχρι 30-06-2011).

27.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχ. Λαφυστίου (από 01-01-2011 μέχρι 21-06-2011).

28.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχ. Ρωμέϊκου (από 01-01-2011 μέχρι 21-06-2011).

29.Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής 4ου -9ου -12ου -13ου Ν/Γ (από 01-01-2011 μέχρι 23-06-2011).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: