Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Το ΠΑΣΟΚ σε δράσεις στον Τομέα Υγείας. Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Θήβας και στα Κ.Υ.Αλιάρτου και Σχηματαρίου - Ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και στο Νοσοκομείο της Λιβαδειάς, το Κέντρο Υγείας Διστόμου και το Περιφερειακό Ιατρείο Ορχομενού.

 


Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αποτελούμενο από τους Γιάννη Τσίμαρη, κοινοβουλευτικό υπεύθυνο για θέματα υγείας, Γιώργο Μπουλμπασάκο, γραμματέα τομέα Υγείας, Γιώργο Μουλκιώτη, Βουλευτή Βοιωτίας και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής και Τοπικών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Βοιωτίας επισκέφτηκαν σήμερα τα Κέντρα Υγείας Αλιάρτου και Σχηματαρίου καθώς και το Νοσοκομείο της Θήβας.

Ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί το προσεχές διάστημα και στο Νοσοκομείο της Λιβαδειάς, το Κέντρο Υγείας Διστόμου και το Περιφερειακό Ιατρείο Ορχομενού.
Τα αποτελέσματα των επισκέψεων είναι δυστυχώς αποκαρδιωτικά καθώς το σύστημα Υγείας βρίσκεται πραγματικά υπό πολύ μεγάλη πίεση και αναποτελεσματικότητα.

Το κυριότερο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση των Μονάδων Υγείας σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θέτει ως προτεραιότητα τη Δημόσια Υγεία με αποτέλεσμα να μην προκηρύσσει ικανό αριθμό οργανικών θέσεων εργασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Αντιθέτως δημιουργεί γιατρούς διαφορετικών ταχυτήτων στο ΕΣΥ με επίταση προσλήψεων με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.

Οι κτιριακές υποδομές και η συντήρηση αυτών αποτελούν ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα παράλληλα με τις ελλείψεις στον απαραίτητο εξοπλισμό. Επίσης ένα μεγάλο ζήτημα αποτελεί και η διασύνδεση με το ΕΚΑΒ.

Τέλος από τις επισκέψεις στα 2 Κέντρα Υγείας διαπιστώθηκε η αδυναμία παροχής βασικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας με αποτέλεσμα να έχουν μετεξελιχθεί σε απλές διεκπεραιωτικές δομές με οριακή ανταπόκριση σε εφημερίες ιατρών, κάτι το οποίο επιβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι γιατροί των Κέντρων Υγείας.

Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ο τομέας της Υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο Πρόεδρος του Κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Παρακάτω ακολουθούν οι 8 μεγάλες παρεμβάσεις που προτείνει για την Υγεία το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής :

1η παρέμβαση: Ανάπτυξη του τομέα της Δημόσιας Υγείας, ως ολοκληρωμένη δημόσια υπηρεσία, με ισχυρές δομές σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

·        Αναβάθμιση του ΕΟΔΔΥ ώστε να σχεδιάζει και να αξιολογεί πολιτικές, να καταγράφει και να επιτηρεί τους δείκτες υγείας του πληθυσμού και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους επιστήμονες και ερευνητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων.

2η παρέμβαση: Ενιαίο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας υπό δημόσια εποπτεία.

·        Δημιουργία τοπικών δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλη τη χώρα. Με υπηρεσίες Οικογενειακής Ιατρικής, που φθάνουν στο σπίτι μας, όταν τις έχουμε ανάγκη.

·        Έμφαση στην πρόληψη. Με ενημερωτικές εκστρατείες για τον εμβολιασμό των παιδιών, τη σωστή διατροφή, με εθνικό σχέδιο προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά και οδοντιατρική φροντίδα.

·        Δωρεάν γονιδιακό έλεγχο με τεστ στα παιδιά όσων έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού, όπως προτείνει η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

·        Ενίσχυση προγράμματος «Φώφη Γεννηματά» μειώνοντας το υψηλό όριο ηλικίας. Οι κινητές μονάδες να μπορούν να βρεθούν και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

·        Ενίσχυση της ψυχικής υγείας.

3η παρέμβαση: Η Υγεία στα Νησιά.

·        Τα μεγάλα νησιά θα έχουν επαρκώς στελεχωμένο Νοσοκομείο ενώ στα μικρότερα θα προβλέπεται μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε διασύνδεση με το πλησιέστερο Νοσοκομείο. Για τα πολύ μικρά νησιά, ένα περιφερειακό ιατρείο με μόνιμο ιατρό.

·        Θέσπιση επιπλέον οικονομικών και θεσμικών κινήτρων. Μοριοδότηση για μόνιμες θέσεις σε Νοσοκομεία επιλογής τους

·        Στεγαστικό επίδομα ή επιδότηση ενοικίου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χορήγηση στο ιατρικό προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους των εξόδων μετάβασης στο μόνιμο τόπο κατοικίας τους, μία φορά τον μήνα.

·        Διπλασιασμός του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας.

·        Κάλυψη από το κράτος των εξόδων για τη συμμετοχή σε πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια και μετεκπαιδευτικά σεμινάρια .

·        Δικαίωμα στη συνυπηρέτηση και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς.

4η παρέμβαση: Σύγχρονα και λειτουργικά Δημόσια Νοσοκομεία.

·        Με αξιοκρατική επιλογή Διοικητών μέσω διεθνών διαγωνισμών, όχι διορισμοί αποτυχημένων πολιτευτών σε θέσεις διοικητών νοσοκομείων.

·        Με ολοήμερη λειτουργία, ιδίως στον χειρουργικό τομέα και στις επεμβατικές μονάδες κάθε ειδικότητας με τις ανάλογες αμοιβές βέβαια στο προσωπικό.

·        Ένας νέος χάρτης Υγείας, που ανταποκρίνεται στις πληθυσμιακές αλλαγές. Ώστε να μην έχουμε 17 Νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας και να μην υπάρχει 1 Νοσοκομείο στην πολυπληθή πια Ανατολική Αττική.

5η παρέμβαση: Δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων μονάδων περίθαλψης εκτός νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

·        Κέντρα Χρόνιων Παθήσεων /Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας/ Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, που λειτουργούν με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με τους απαραίτητους επαγγελματίες υγείας και ενσωματωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.

6η παρέμβαση: Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΣΥ.

·        Κάλυψη των πραγματικών κενών του ΕΣΥ με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό, με διαφανείς διαδικασίες.

·        Νέα σύγχρονα οργανογράμματα, ώστε να προκηρύσσονται άμεσα όλες οι θέσεις που εκκενώνονται.

·        Αναθεώρηση του συστήματος αμοιβών, και αύξηση τους, ώστε να αμείβεται σωστά η προσπάθεια των υγειονομικών αλλά και να προσελκύεται προσωπικό υψηλών προδιαγραφών και προσόντων.

·        Ένταξη των υγειονομικών του ΕΣΥ στα βαρέα-ανθυγιεινά.

·        Παροχή κινήτρων για ειδικότητες στις οποίες υπάρχουν ελλείψεις.

·        Ειδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γιατροί: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αύξηση των αποδοχών των ειδικευόμενων.

·        Αξιοποίηση νέων γιατρών που σήμερα δουλεύουν στο εξωτερικό, στις νέες μονάδες οικογενειακής ιατρικής.

7η παρέμβαση: Λειτουργία ανεξάρτητου μηχανισμού αξιολόγησης για τον έλεγχο ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

8η παρέμβαση: Ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας.

·        Θέλουμε να καλύψουμε το χάσμα ποιοτικής περίθαλψης μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αναπτύσσοντας υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλεσυμβουλευτικής και τηλεπαρακολούθησης ασθενών.

·        Να κάνουμε πράξη τον ψηφιακό φάκελο υγείας, την ψηφιακή κάρτα, τα στοχευμένα προληπτικά προγράμματα, τις καινοτόμες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: