Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Γιώργος Μουλκιώτης: «ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΞΑΝΑ ​η Περιφερειακή Διεύθυνση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) Στερεάς Ελλάδας»


 Ο βουλευτής Βοιωτίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Μουλκιώτης, με ερώτηση σε συνδυασμό με αίτηση κατάθεσης εγγράφων, απευθυνόμενη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εννέα μήνες μετά την αρχική του κοινοβουλευτική παρέμβαση, ζητά από την Κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για την πορεία λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ε.Φ.Ε.Τ. Στερεάς Ελλάδας. 

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) συστάθηκε με το ν. 2741/1999,  με ενώ οι αρμοδιότητες του κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τον έλεγχο τον Τροφίμων και τη Δημόσια Υγεία.

Τονίζεται ότι, παρά τις προβλέψεις του οργανογράμματος, 24 χρόνια μετά από την σύστασή του ΕΦΕΤ, δεν φαίνεται να έχει συσταθεί ακόμα η Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ στην Στερεά Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι η προ εννιαμήνου σχετική όμοια κοινοβουλευτική παρέμβαση παραμένει αναπάντητη και η πορεία λειτουργίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ε.Φ.Ε.Τ. στην Στερεά Ελλάδα είναι άγνωστη. 

Ακόμα, υπογραμμίζεται ότι η ανυπαρξία Περιφερειακής Διεύθυνσης Ε.Φ.Ε.Τ. στην Στερεά Ελλάδα, ιδιαίτερα στην σημερινή συγκυρία, ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία και υπονομεύει την πρόσβαση των καταναλωτών σε προσιτά, ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα.

Μάλιστα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε πρόσφατη ομιλία του, στο συνέδριο του Ε.Φ.Ε.Τ. με θέμα «Η Ασφάλεια των τροφίμων ως βασικός πυλώνας ενός συστήματος Ενιαίας Υγείας», που διεξήχθη στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2023, ανέφερε ότι «εργαζόμαστε για την ενίσχυση του ρόλου και της αποστολής του Ε.Φ.Ε.Τ.», ενώ αποδεικνύεται η ανυπαρξια πειριφερειακών Διευθύνσεων  του φορέα.

Κατόπιν αυτών, ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει:

  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η παρούσα Κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια της θητείας της, από το έτος 2029, προκειμένου να συσταθεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας του Ε.Φ.Ε.Τ..
  • Σε  ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία σύστασης Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας του Ε.Φ.Ε.Τ. και ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ώστε να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.
  • Έχουν προβλεφθεί τα απαραίτητα κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να συσταθεί και να λειτουργεί η Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας.
  • Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η επαρκής και αποτελεσματική άσκηση του ελεγκτικού έργου του Ε.Φ.Ε.Τ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αλλά και η επιβολή προστίμων και η εισπραξιμότητά τους. 
  • Πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί από το 2015 έως σήμερα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από υπηρεσίες του Ε.Φ.Ε.Τ., από ποιον έχουν διενεργηθεί, πόσα πρόστιμα έχουν επιβληθεί και πώς έχουν εισπραχθεί τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί (αναλυτικά ανά νομό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: