Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Μασούτης: «Ο νέος προϋπολογισμός προσθέτει αξία στις επιχειρήσεις οι οποίες προσδοκούν, με το αναπτυξιακό πρόγραμμά του, να αξιοποιήσουν τα μακροχρόνια πλεονεκτήματα της Ελλάδας»

 


            Η άνοδος του ΑΕΠ προβλέπεται για φέτος, στο 2,4%, έναντι αρχικής πρόβλεψης στο προσχέδιο για 2,3%, ενώ για το 2024 προβλέπεται ανάπτυξη  στο 2,9%, με βασική προτεραιότητα τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν κατά 15,1%  τον επόμενο χρόνο από 7,1% φέτος. Τα στοιχεία από το νέο προϋπολογισμό -με την ενδυνάμωση των επενδύσεων  και τη διατήρηση των οικονομικών μεγεθών με την εισροή πόρων από τουρισμό και εξαγωγές- δείχνουν ότι, ως χώρα, θα καταγράφουμε θετικά αποτελέσματα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

 

            Σημαντική ώθηση, με βάση τα πρώτα δεδομένα από τον προϋπολογισμό, αποτελεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και ο τουρισμός, ο οποίος με βάση τις προβλέψεις αναμένεται -εκτός απροόπτου- και το 2024 να καταγράψει μία δυναμική πορεία, έχοντας μέχρι τώρα για το 2023, έσοδα άνω των 19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεισφορά στην οικονομία αναμένεται και από τον κλάδο των εξαγωγών, με ποσοστό ανόδου 5,6%, το 2024.

 

«Η  Ελλάδα παρουσιάζει την τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 ως προς το ρυθμό ανάπτυξης ενώ καταγράφεται σταδιακή μείωση του ελλείμματος, βελτίωση του πλεονάσματος και περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους. Αποτελεί πλέον μία χώρα δημοσιονομικά σοβαρή αλλά και αποτελεσματική ως προς την επίτευξη των στόχων. Ο νέος προϋπολογισμός δίνει αξία στις επιχειρήσεις οι οποίες  προσδοκούν, με το αναπτυξιακό πρόγραμμά του, να αξιοποιήσουν τα  μακροχρόνια πλεονεκτήματα της Ελλάδας, προς όφελος του επιχειρείν, των εργαζομένων και της κοινωνίας» δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Ιωάννης Μασούτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: