Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, το ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων

 Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 28-6-2023   ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:00 , η θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑ ) 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 Επικύρωση  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών  της     4ης   έως και της 7ης  συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023

Ι . ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Απευθείας αγορά ακινήτου επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου  (Αισχύλου ) του Δήμου Λεβαδέων (Η  εισήγηση  θα αποσταλεί ηλεκτρονικά

Εισηγητής :   Δήμαρχος  Λεβαδέων     κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Απευθείας αγορά ακινήτου επί της οδού Χρήστου Παλαιολόγου  (Αισχύλου ) του Δήμου Λεβαδέων (Η  εισήγηση  θα αποσταλεί ηλεκτρονικά

Εισηγητής :   Δήμαρχος  Λεβαδέων     κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 

ΙΙ . ΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επαναφορά της Λαϊκής Αγοράς Σαββάτου στην οδό Γιαννούτσου από την οδό Ρούμελης που διενεργείται προσωρινά , λόγω ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» στη Λιβαδειά.

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Καλογρηάς Αθανάσιος 

Έγκριση Πρακτικού Αντιστοίχισης των  υφιστάμενων και κατόχων  άδειας πωλητών  λαϊκής αγοράς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται  σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Λεβαδέων, με τις θέσεις που συνήθως καταλαμβάνουν και το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται έκαστος σε κάθε λαϊκή αγορά του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου  66 του Ν.4849/2021 όπως ισχύει, για την τοποθέτησή τους σε μόνιμη θέση.

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Καλογρηάς Αθανάσιος

ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ 

Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων , στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » - Κόμβος  Ρούμελης και Χαιρώνειας. ( 14/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων , στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ » - Κόμβος  Ρούμελης και Δημ. Ι. Περγαντά ( 13/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας».

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου στο ΕΠΑΛ Λιβαδειάς

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση Παράτασης του έργου «ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ- ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  5ης  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του υποέργου  : << ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ  3/Θ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

IV . ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διατήρηση ή μη  κενωθέντος περιπτέρου επί των οδών Σοφοκλέους και Χαιρωνείας (με αποβιώσασα αδειούχο εκμετάλλευσης την Σάκκου Ασημίνα χήρα  Αντωνίου) στην Κοινότητα Λιβαδειάς ( 15/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Η  Απόφαση Ο.Ε  θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ) 

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  V ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ   ΜΑΘΗΣΗΣ 

Έγκριση  διακοπής λειτουργίας  της  Κατασκήνωσης στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα 

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Ιωάννα Νταντούμη 

VΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Χωροθέτηση επιτύμβιας στήλης με την Αθηνά Σκεπτόμενη και την επανατοποθέτηση των αγαλμάτων του ποιητή Ανδρέα Τσούρα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στην Κοινότητα Κυριακίου( 16/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος   Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης  Αποστόλου

Χωροθέτηση αγάλματος ορειβάτη στην πλατεία Τιμίου Προδρόμου στην Κοινότητα Κυριακίου ( 17/2023 ΑΠΟΦ.ΕΠΟΙΖΩ)

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος   Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης  Αποστόλου

Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση προτομής του Αντισυνταγματάρχη πεζικού Κωνσταντίνου Καραγιαννόπουλου  έμπροσθεν Παλαιού Δημαρχείου (Καραγιαννοπούλου 1) στη Λιβαδειά.(η Απόφ. της ΕΠΟΙΖΩ θα σταλεί ηλεκτρονικά)

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος   Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης  Αποστόλου

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: