Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν τα έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιούνται από το ΕΣΠΑ 2014- 2020 / «HALCOR» και «PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» ανάμεσα στις βοιωτικές επιχειρήσεις με τις θετικές αναφορές

 


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και το Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027, καθώς και οι επιτόπιες επισκέψεις μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Υπηρεσιών ΕΣΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στην Περιφέρειά μας.

 


Τα  στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκαν τα έργα και παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιούνται από το ΕΣΠΑ 2014- 2020. 

Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκαν:

✅Έργα όπως το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα», το Νέο Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας.

✅Επενδύσεις που επιδοτήθηκαν, όπως στις επιχειρήσεις «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ», «HALCOR» και «PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» της περιοχής των Οινοφύτων.

✅Κοινωνικές δομές, όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, ο Ξενώνας και το Συμβουλευτικό Κέντρο θυμάτων βίας στη Λαμία, το Κέντρο Κοινότητας Λοκρών - παράρτημα ΡΟΜΑ, αλλά και το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Λαμίας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: