Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Το NEGROPONTEPOLITICO αναζητά τον νέο ρόλο και την προοπτική της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Ο θεσμός της Περιφέρειας και η προοπτική του βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργάνωσε το NEGROPONTE POLITICO χθες το απόγευμα σε αίθουσα του LUCY, στην Χαλκίδα. Η Δικηγόρος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου, ο Οικονομολόγος και πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας Λουκάς Καράτζαλης και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Χαϊνάς συζήτησαν για την αφετηρία και την εξέλιξη της Περιφέρειας αποτιμώντας τα οκτώ χρόνια λειτουργίας του θεσμού ως Δευτεροβάθμιου ΟΤΑ επισημαίνοντας μάλιστα τα επιμέρους χαρακτηριστικά του σε κάθε μία από τις περιφερειακές περιόδους και διαπιστώνοντας ότι τελικά σημαντικός παράγοντας εξέλιξης της Περιφέρειας είναι οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες και οι πρακτικές των αιρετών που επηρεάζουν την κατεύθυνση του θεσμού. Η γραφειοκρατία, η μη σαφής διάκριση μεταξύ πολιτικής λειτουργίας και διοίκησης, η μη απόδοση των αναγκαίων πόρων είναι μεταξύ των ανασταλτικών παραγόντων.
Η βαθιά αποκέντρωση της εξουσίας προς τα κάτω, προς τους Δήμους και τις Περιφέρειες είναι ο δρόμος πλην όμως προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση που έως σήμερα δεν υπήρξε. Η έλλειψη της βούλησης παράλληλα με τις αντιστάσεις της γραφειοκρατίας καταλήγουν στην αποδυνάμωση της Περιφέρειας την οποία εντέλει ο Πολίτης δεν έχει γνωρίσει σε βάθος και δεν έχει εμπεδώσει την αποστολή της, συνέπεια που επηρεάζει προφανώς και την εκλογική του συμπεριφορά στις Περιφερειακές Εκλογές. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει σαφές. Οι πολίτες είναι ανάγκη να μάθουν και να  ενστερνιστούν τον ρόλο και την αποστολή της Περιφέρειας αλλά και την προοπτική της σε ένα αποκεντρωμένο κράτος.
Οι ομιλητές διαπιστώνουν εντέλει ότι η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης με πόρους και αρμοδιότητες και εν προκειμένω η ανάδειξη της Περιφέρειας σε κρίσιμο ενδιάμεσο ιμάντα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης είναι το μείζον διακύβευμα και ουσιαστική και πραγματική αποκέντρωση εξουσίας, πόρων και αρμοδιοτήτων.
Ως προς το σύστημα περιφερειακής διακυβέρνησης συμφώνησαν ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχει κυρίως προγραμματικές, κανονιστικές και αρμοδιότητες πολιτικού ελέγχου ενώ ο Περιφερειάρχης και η Εκτελεστική Επιτροπή να έχει αρμοδιότητες τρέχουσας διοίκησης.
Την συζήτηση συντόνισε ο Δημήτρης Κατσούληςκαι μεταξύ παρόντων και συμμετεχόντων στη συζήτηση και στην ανταλλαγή έντονων προβληματισμώνήταν η Κατερίνα Μπατζελή, ο Σταύρος Πετράκης, ο Παναγιώτης Καράβας, η Μάχη Κολούτσου, ο Γιώργος Καρλής,και αρκετά στελέχη της Περιφέρειας. Στο διάλογο που ακολούθησε διατυπώθηκαν σημαντικοί προβληματισμοί για το μέλλον του θεσμού ενόψει και των εξελίξεων στην Ευρώπη καθώς και των προγραμματισμένων μεταβολών στο σύστημα χρηματοδοτήσεων στην πορεία προς το 2030. Έντονος υπήρξε ο προβληματισμός για την συγκρότηση της περιφερειακής συνοχής και της περιφερειακής συνείδησης διαμέσου του τρόπου της περιφερειακής διακυβέρνησης, όπου διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον αυτή η συζήτηση καθώς είναι καθοριστική για την κατανόηση των προβλημάτων συνοχής και στην δική μας Περιφέρεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr