Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 10 Δεκεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 6:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Περί έγκρισης 9ης τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου  έτους 2018.

(Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος, Λογιστής του Δήμου).
Θέμα 2ο :
Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ»
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος).
Θέμα 3ο :
Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ»
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος).
Θέμα 4ο :
Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΤΜ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ».
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος).
Θέμα 5ο :
Έγκριση του πρακτικού της αρ.6/30-10-2018 Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
(Εισηγήτρια : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα, Αντιδήμαρχος).
Θέμα 6ο :
Έγκριση των υπ΄αριθμ.πρωτ:10436/29-11-2018,10200/26-11-2018,10668/4-12-2018 πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος ΔΣ).
Θέμα 7ο :
Περί έγκρισης ΤΔΕ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ στις 29 και 30-9-2018 (καταιγίδα Ζορμπάς) και την υποβολή του στο Υπουργείο Εσωτερικών.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος).
Θέμα 8ο :
Περί μελλοντικής τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος).
Θέμα 9ο :
Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΕ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος).
Θέμα 10ο :
Περί παραλαβής των μελετών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1 ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος ).
Θέμα 11ο :
Περί εγκρίσεως της υπ΄αριθμ.3/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορχομενού για παραχώρηση αίθουσας ένταξης του Νηπιαγωγείου Ορχομενού στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου.
(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος ΔΣ).
Θέμα 12ο :
Περί εγκρίσεως της υπ΄αριθμ.4/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Ορχομενού για παραχώρηση χώρου (παλιά αίθουσα γυμναστικής) του Δημοτικού Σχολείου Παύλου στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Παύλου.
(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος ΔΣ).
Θέμα 13ο :
Περί έγκρισης της αριθμ.46/2018 μελέτης «Ανάπλαση παιδικής χαράς πλατείας Ηρώων Ορχομενού και του περιβάλλοντος χώρου της».
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος).
Θέμα 14ο :
Περί εγκρίσεως της υπ΄αριθμ.16/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για έγκριση εισόδου-εξόδου για το έργο «Ανέγερση Αγροτικής  Αποθήκης» ιδιοκτησίας Στυλιανού Τσαμπά.
(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος ΔΣ).
Θέμα 15ο :
Περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης που αφορά την αγορά  ακινήτου-αγροτεμαχίου στην Τ.Κ Παύλου συνολικής έκτασης 2.013,897 τ.μ

(Εισηγητής : κ. Ντουφεξής Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ Παύλου).
Ο Πρόεδρος
                             ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr