Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Ψηφίζει προϋπολογισμό ο Δήμος Θηβαίων


Σας καλούμε όπως προσέλθετε στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος)    στις  10  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 20:00 όπου σε εφαρμογή  του άρθρου 159 του Ν.3463/06 ΚΔΚ θα συζητηθεί το παρακάτω θέμα :
Έγκριση  του Προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικονομικού έτους 2019.
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                   
                                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr