Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 28 Σεπτεμβρίου  2018 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 6:30 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Αποδοχή  πίστωσης ποσού 58.760,00€ και κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2018 5η, 6η, 7η, 8η  δόσεων για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.

(Εισηγητής :  κ. Καννέλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου)
Θέμα 2ο :
Έγκριση πρωτ. παραλαβής υπηρεσιών ( αρ. πρωτ. 7323/17-9-2018, αριθμ. πρωτ. 7422/18-9-2018, αριθμ. πρωτ. 7552/21-9-2018) , σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
(Εισηγήτρια :  κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 3ο :
Αναμόρφωση  Ο.Π.Δ. έτους 2018.
(Εισηγητής :  κ. Καννέλης Γεώργιος , λογιστής του Δήμου)
Θέμα 4ο :
Έγκριση διοργάνωσης εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2018.

(Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 5ο :
Παροχή σύμφωνης γνώμης για το έργο : « Κατασκευή νέας Χάραξης οδού και γέφυρας στη θέση «Διπότι» στην Τ.Κ. Παύλου» του Δήμου Ορχομενού.

(Εισηγητής : κ. Ηρακλής Ντουφεξής, Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου )
Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: