Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

 Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 1η  Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.


Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:


Α/Θ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1.        
 Λήψη Απόφασης για τη διατήρηση λειτουργίας των υπαίθριων αγορών του άρθρου  38 του Ν. 4497/2017 και ΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών οργανωμένων αγορών (υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2018) Δήμου Λεβαδέων.(τα συνοδεύοντα την εισήγηση δικαιολογητικά διανεμήθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2.        
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης Λιβαδειάς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3.        
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδών για την εύρυθμη λειτουργία της Εμποροπανήγυρης έτους 2018 (η εισήγηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
4.        
Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α΄ΦΑΣΗ)»
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
5.        
Αποδοχή Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ένταξης πράξης του Δήμου Λεβαδέων στο Πρόγραμμα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ” ( η εισήγηση  θα σταλεί ηλεκτρονικά)
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                            


ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: