Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους οφειλέτες από το Δήμο Ορχομενού

       Καλούνται οι οφειλέτες  του Δήμου μας να φροντίσουν για την τακτοποίηση με εξόφληση ή με υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως την 01.10.2018, διαφορετικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση λήψης μέτρων χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση, δηλαδή  στέρηση χορήγησης Φορολογικής ενημερότητας, στέρηση χορήγησης  Δημοτικής ενημερότητας και λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης  (κατάσχεση εις χείρας τρίτων κ.λ.π.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Για την εξόφληση ή  υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τις απαραίτητες διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Ταμείου  του Δήμου Ορχομενού επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16 και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 π.μ. έως 1:00 μ.μ.

       Απαραίτητη η προσκόμιση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. του οφειλέτη.

       Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.


               
            Ο Προϊστάμενος

         Βασίλειος Ευ. Ρουσέτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: