Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Θηβαίων για την προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»


Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση είχε καθορισθεί για τον Δήμο Θηβαίων ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα 220.000,00 €, με τη δυνατότητα κάλυψης από ιδίους πόρους, σε περίπτωση που δεν επαρκούσε το παραπάνω ποσό.

Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια ενός (1) Φορτηγού διαξονικού 19 τν με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα και ενός (1) Βυτιοφόρου οχήματος 10 km με σύστημα πλυσίματος και πυρόσβεσης, συνολικού προϋπολογισμού  384.400,00 €,  εκ των οποίων το ποσό των 220.000,00 € θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ και το ποσό των 164.400,00 € θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Θυμίζουμε ότι στις 9/7/2018  από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ εγκρίθηκε και η επισκευή- συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Θήβας και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας, συνολικού προϋπολογισμού 228.950,00 € εκ των οποίων  το ποσό των 179.400,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα και το ποσό των 49.550,00 € από Πόρους του Δήμου  (Δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου)

Τέλος,  αναμένεται η έγκριση που αφορά στην "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Θηβαίων", συνολικού προϋπολογισμού 285.486,44 € εκ των οποίων το ποσό των 213.000,00 € θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το ποσό των 72.486,44 € θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου. Η προαναφερόμενη πράξη αφορά στην αναβάθμιση των ακόλουθων επτά (7) παιδικών του Δήμου Θηβαίων:
 

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΘΕΣΗ
1
Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Αμπελοχωρίου της Δ.Ε. Θήβας
2
Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Υπάτου της Δ.Ε Θήβας
3
Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Μουρικίου της Δ.Ε Θήβας
4
Παιδική χαρά στον οικισμό Πλατανάκι στην Τ.Κ. Μουρικίου της Δ.Ε Θήβας
5
Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Μελισσοχωρίου της Δ.Ε Πλαταιών
6
Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Πλαταιών της Δ.Ε Πλαταιών
7
Παιδική χαρά στην παραλία Σαράντι στην Τ.Κ. Χωστίων της Δ.Ε Θίσβης


Δεν υπάρχουν σχόλια: