Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων


                Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα TETAΡTH και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

1.       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

2.       Έγκριση της υπ’ αριθ. 97/2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.), περί β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του, οικ.έτους 2018.

3.       Έκφραση γνώμης σχετικά με την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα εγγυάται την ομαλή συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πρόγραμμα αυτό.

4.       Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Φο.Δ.Σ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν.4555/2018.

5.       Λήψη απόφασης για την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο Θηβαίων για τη διενέργεια όλων των απαιτούμενων ενεργειών υποχρεωτικής μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας του Δήμου Θηβαίων στην ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας» ΦΟΔΣΑ Α.Ε  κατ'εφαρμογή του άρθρου 245 παρ. 1 του ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι).

6.       Ενημέρωση για την εμποροπανήγυρη που πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Θήβας κατά το διάστημα από 23/8 μέχρι 29/8/2018.

7.       Τροποποίηση της υπ' αρ. 202/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Ορισμό Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θηβαίων».

8.       Αποδοχή  Ένταξης της Πράξης "Προμήθεια οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Θηβαίων" στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», αποδοχή χρηματοδότησης και ορισμός υπόλογου διαχειριστή.

9.       Έγκριση πρακτικής άσκησης του Σταμάτη Δημητρίου του Γεωργίου, σπουδαστή στο ΤΕΙ Πελοποννήσου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης), στο Δήμο Θηβαίων.

10.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών βελτίωσης αγροτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Θίσβης 2018, αξίας 23.994,00€ (με το ΦΠΑ 24%).

11.   Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο : «Κατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Δήμου Θηβαίων».

12.   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016.

13.   Αποδοχή πίστωσης ποσού 185.220,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά 5η, 6η, 7η και 8η τακτική επιχορήγηση 2018 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) (Χρηματ.εντολή 44769/2018).

14.   Αποδοχή πίστωσης ποσού 101.150,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 – Γ’ κατανομή» και κατανομή αυτού (Χρηματ.εντολή 44115/2018).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: