Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Γύρω από την Πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά η φετινή εμποροπανήγυρη με απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού


Σε απόφαση να πραγματοποιηθεί η  φετινή εμποροπανήγυρη γύρω από την Πλατεία του Ευαγγελιστή Λουκά προχώρησε πρόσφατα το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού.
Σύμφωνα πάντα με την αριθμό  14 /2018 απόφαση

(https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A80%CE%99%CE%A9%CE%9E6-4%CE%A1%CE%A6?inline=true )  όλοι  συμφώνησαν ότι πρέπει να διατηρηθεί το παζάρι και ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Τάγκαλης πρότεινε ως χώρο λειτουργίας της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης του Ορχομενού για το χρονικό διάστημα από 18/10/2018 έως 24/10/2018, τους δρόμους γύρω από την Πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά  και στην Πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά .


Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τα ανωτέρω έλαβε υπ΄όψιν τις διατάξεις  του άρθρου 83 σε συνδυασμό με το άρθρο 84, του Ν.3852/2010   και μετά από διαλογική συζήτηση: Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει ως χώρο λειτουργίας της  ετήσιας  εμποροπανήγυρης του Ορχομενού για το χρονικό διάστημα από 18/10/2018 έως 24/10/2018,  την  Πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά  και τους δρόμους γύρω από την Πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά: 
α)  την οδό 28ης Οκτωβρίου  από την συμβολή της με την οδό Φρειδερίκης  μέχρι τη συμβολή της  με την  Στρατηλάτου Κων/νου,
 β) την οδό Φρειδερίκης  από τη συμβολή της με την 28ης Οκτωβρίου μέχρι  το τέλος της Ν.Α. πλευράς της Πλατείας Ευαγγελιστή Λουκά
και  γ) την οδό Στρατηλάτου Κων/νου από τη συμβολή της με την 28ης Οκτωβρίου Φρειδερίκης  από τη συμβολή της με την 28ης Οκτωβρίου μέχρι  το τέλος της Ν.Δ. πλευράς της Πλατείας Ευαγγελιστή Λουκά .
Το θέμα θα περάσει προσεχώς  και από το ΔΣ …

Δεν υπάρχουν σχόλια: