Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Πέντε μελέτες χρηματοδοτεί ο Δήμος Ορχομενού μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Μεταξύ αυτών την «Αποκατάσταση Κελλιών-Πρεσβυτερίου Ι.Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας»


Ένα από τα θέματα που απασχόλησε το ΔΣ του περασμένου Ιουνίου αποτέλεσε και η συμμετοχή του Δήμου Ορχομενού στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  επιχορήγησης μελετών ωρίμανσης έργων  γενικού ενδιαφέροντος (Β΄Δράση), θέμα που έλαβε την ομόφωνη έγκριση του σώματος.

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της υπ΄ αριθ  41724/30-03-2018 πρόσκλησης, η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε την υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση των μελετών:
  • Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος,
  • Μελέτη ενεργειακής εξοικονόμησης,
  • Γεωργοοικονομική   μελέτη τελευταίας δεκαετίας,
  • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας τελευταίας δεκαετίας.

             Η συνολική δαπάνη και των τεσσάρων μελετών είναι 22.000,00€ (με ΦΠΑ). 
            Οι  ανωτέρω μελέτες ικανοποιούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης μέτρου 4.3.1 που αφορά την ένταξη κατασκευής  του έργου: Βελτίωση του αρδευτικού  συστήματος
της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού.
            Παράλληλα, στο ίδιο πρόγραμμα εντάχθηκε και η χρηματοδότηση της μελέτης «Αποκατάσταση Κελλιών-Πρεσβυτερίου Ι.Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας» με δαπάνη 15.000 Ε (με ΦΠΑ).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr