Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Στην ανάπλαση της πλατείας της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου προχωρά ο Δήμος Ορχομενού
Ομόφωνα το ΔΣ του Δήμου Ορχομενού και σύμφωνα με την υπ` αριθ. 102/2018 απόφαση (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9174%CE%A9%CE%9E6-%CE%91%CE%9E%CE%97 ), έδωσε το «πράσινο φως» για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας σε Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου»,  σύμφωνα με την έγκριση της 37/2018 μελέτης.


Αναλυτικότερα, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες με τα αντίστοιχα υλικά.
1)Εκσκαφή για την αποξήλωση και απομάκρυνση των υφιστάμενων τσιμεντοπλακών 3
2) Διάστρωση με την δημιουργία κατάλληλης υποδομής νέων τσιμεντοπλακών διαστάσεων 40 χ 40 c σε επιφάνεια 300 τ.μ
4)Εγκατάσταση δύο μεταλλικών ιστών με τα αντίστοιχα φωτιστικά
5)Εγκατάσταση ξύλινης περίφραξης στο χώρο που πρόκειται να εγκατασταθεί παιδική χαρά
6)Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Ο προϋπολογισμός  του ανωτέρω έργου θα φθάσει με το ΦΠΑ 24% στο ποσό των 23.672,28€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr