Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση από το ΓΕΛ Ορχομενού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΓΕΛ Ορχομενού θα είναι ανοιχτό στις 2/7 καθώς και στις 5,9,12,16 Ιουλίου για τους μαθητές να αποκτήσουν κωδικό (αν δεν έχουν παραλάβει ή αν το έχασαν) για την συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου.

Επίσης, ο Δντης και οι καθηγητές του ΓΕΛ Ορχομενού είναι διαθέσιμοι για οποιαδήποτε βοήθεια θελήσουν οι τελειόφοιτοι στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και στην οριστικοποίησή του καθώς και για να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr