Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο…


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 22 Μαΐου  2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο :
Περί ονοματοδοσίας του κλειστού γυμναστηρίου Ορχομενού σε «Κλειστό Γυμναστήριο Ορχομενού – Ολυμπιονίκης Ασώπιχος» .
(Εισηγητής :  κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)


 Θέμα 2ο :
Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη στην πρόσκληση ΙΙ  για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»   στον άξονα προτεραιότητα « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: « Επισκευή , Συντήρηση σχολικών κτιρίων &  αύλειων   χώρων και λοιπές δράσεις» , τη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για την υποβολή της.
(Εισηγητής :  κ. Ρόδης Λάμπρος ,Πρόεδρος Δ.Σ. & Α/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

 Θέμα 3ο :
Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη στην πρόσκληση ΙΙΙ για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  στον άξονα προτεραιότητα « Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας, τη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και όλων των απαραίτητων ενεργειών που απαιτούνται για την υποβολή της.
(Εισηγητής :  κ. Γρηγόρης Γαλάνης  , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 4ο :
Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.
( Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ. & Πρόεδρος Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής) 


 Θέμα 5ο :
Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού.
( Εισηγητής : Βασίλειος Τάγκαλης ,Πρόεδρος  Β΄/Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής)


 Θέμα 6ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 29.740,00€ ( προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 44,61€ , υπόλοιπο 29.695,39€), (Β΄ κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2018 και κατανομή αυτής.
( Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ. & Πρόεδρος Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής) 

 Θέμα 7ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 140/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για 3η τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού έτους 2018.
( Εισηγητής : :  κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος )


 Θέμα 8ο :
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 3139/2-5-2018, 3527/16-5-2018) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)


 Θέμα 9ο :
Παράταση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, 1 ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού , 1ΠΕ Ψυχολόγου και 1 ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού , στο κέντρο Κοινότητας Ορχομενού.
(Εισηγητής :  κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)


 Θέμα 10ο :
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.  66/2017 του ΔΣ περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)


 Θέμα 11ο :
Λήψη απόφαση διαχείρισης και φροντίδας αδέσποτων σκύλων στον δήμο Ορχομενού, χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών.
Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)


 Θέμα 12ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 22/2018 μελέτης με τίτλο: Επισκευή μαντρότοιχου σε Νεκροταφείο Τ.Κ. Κοκκίνου, προϋπολογισμού 17.025,52€.

(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)


 Θέμα 13ο :
Έγκριση: α). της υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας «Φύλαξη (security) εγκαταστάσεων του Δήμου Ορχομενού – Κέντρο Επεξεργασίας λυμάτων , έτους 2018 ,  β). της υπ΄αριθμ. 30/2018 μελέτη του Δήμου Ορχομενού και γ). τον τρόπο ανάδειξης αναδόχου.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)


 Θέμα 14ο :
Έγκριση της υπ’ άριθμ. 2/20-4-2018 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών  για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

( Εισηγήτρια: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Πρόεδρος ΕΕΦΔ)


 Θέμα 15ο :
Έγκριση εκδηλώσεων του ποδηλατικού γύρου  Δήμου Ορχομενού 2018 και του ποδηλατικού αγώνα « Ομφάλιος  2018».
( Εισηγήτρια: κ. Βασιλική Καραβαγγέλη , Αντιδήμαρχος)


 Θέμα 16ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 31 /2018 μελέτης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση πρόσβασης και περιβάλλοντος χώρου του κλειστού γυμναστηρίου στην Δ.Κ. Ορχομενού» και τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 17ο :
Αποδοχή της υπ΄αριθ. 19788/15-5-2018 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών για  ένταξης της πράξης του Δήμου Ορχομενού στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι « Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού.
( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης , Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ


1 σχόλιο:

soso είπε...

ΑΛΗΘΕΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ .ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΒΑΤΑ.ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΦΙΔΙΑ .ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΛΑΚΟΥΒΕΣ ,ΦΩΤΙΜΟΣ ΕΛΛΕΙΠΗΣ .ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΔΕΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ.

www.endelfoisonline.gr