Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Ψηφίζουμε για την αναγνώριση τους τίτλους σπουδών των Ωδείων!!!

Στη χώρα που επινόησε τη μουσική και προσέφερε από τη γλώσσα της ολόκληρη σχεδόν τη διεθνή ορολογία της (μουσική, μελωδία, τόνος, όργανο κλπ), την Ελλάδα, τα Ωδεία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και οι μουσικές σπουδές, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, δεν ανήκουν σε καμία εκπαιδευτική βαθμίδα. Με απλά λόγια, τα Ωδεία χορηγούν τίτλους σπουδών επικυρωμένους από το Υπουργείο Πολιτισμού, που δεν είναι ισότιμοι (διαβαθμισμένοι) με τους τίτλους σπουδών καμίας εκπαιδευτικής βαθμίδας (Μέσης, Ανώτερης, Ανώτατης) του Υπουργείου Παιδείας.

Οι κανόνες λειτουργίας των ωδείων φιλοξενούνται, ακόμα, σε παροχημένα Βασιλικά Διατάγματα: 11.11.1957 (ΦΕΚ 229/Α/57) “Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης” και 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/66) “Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων”. Ο νόμος 229 της 17/19.4.1976 εμπλουτίζει όσα ίσχυαν προηγούμενα, εστιάζοντας σε λεπτομέρειες στα θέματα των εξετάσεις των ωδείων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πτυχία και διπλώματα επικυρωμένα δεν παίρνει ο μαθητής για όλα τα όργανα. Για τα μη αναγνωρισμένα όργανα (π.χ. μπουζούκι, παραδοσιακά όργανα, ηλεκτρική κιθάρα, αρμόνιο κ.ά.) χορηγούνται απλές βεβαιώσεις σπουδών. Ακόμα και η κιθάρα αναγνωρίστηκε μόλις το 1987. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να χάνονται ταλέντα, βιρτουόζοι μουσικοί να μην μπορούν να εξελίξουν το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, η χώρα μας να χάνει πόρους εξαιτίας της απουσίας της από το διεθνές μουσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον κ.α.
Ειδικές κοινότητες μουσικών όπως η πολυπληθής ψαλτική κοινότητα, που αριθμεί περισσότερα από 10.000 μέλη στην Ελλάδα και χιλιάδες ακόμα, διάσπαρτους σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπου δραστηριοποιείται η Ελληνική Ομογένεια, αδυνατεί να αναπτύξει και να προβάλλει την μακραίωνη μουσική παράδοση που κατέχει (την ψαλτική τέχνη, ευρύτερα γνωστή ως βυζαντινή μουσική). 
Μια σειρά από ζητήματα ισονομίας, εργασιακών δικαιωμάτων και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς προκαλούνται και διογκώνονται εξαιτίας του προβλήματος. 

Ψηφίζουμε εδώ:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr