Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στην ανασυγκρότηση της χώρας- 3ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής


Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 | Divani Caravel, Athens | #Nconferences
Σε επίπεδο πρωτογενούς τοµέα, το βασικό ερώτηµα που θα τεθεί τη µεταµνηµονιακή εποχή είναι: ποια η θέση της αγροτικής δραστηριότητας στο νέο πλαίσιο της Ελλάδας; Φορολογικό, ασφαλιστικό, κόστος παραγωγής, µικρός κλήρος, νέες µορφές οργάνωσης, κλιµατολογικές αλλαγές, νέες καλλιέργειες, γεωργία ακριβείας, καλές πρακτικές, αειφορία, έρευνα και ανάπτυξη, επενδυτικοί σχεδιασµοί, άµεσες ενισχύσεις, επιδοτήσεις, δανεισµός είναι οι όροι που διαµορφώνουν την καθηµερινότητα του Έλληνα παραγωγού, ο οποίος καλείται να «καλλιεργήσει» την εγχώρια ανάπτυξη λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική δυναµική που εµφανίζει σήµερα ο πρωτογενής κλάδος και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες µπορεί η εγχώρια αγροτική παραγωγή να αποδώσει τα βέλτιστα.
Εκτός συνόρων, η αντίστροφη µέτρηση για την οριοθέτηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2020 έχει ξεκινήσει σε µια συγκυρία που οι πολιτικοί συσχετισµοί των ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µεταβάλλονται και το ελληνικό γεωργικό εισόδηµα παραµένει άµεσα εξαρτηµένο από τις χρηµατοδοτήσεις των Βρυξελλών. Ενδεχόµενες αναπροσαρµογές των διαθέσιµων πόρων και εργαλείων της ΚΑΠ σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα θα έχουν άµεση επίδραση στην αναπτυξιακή προοπτική του αγροτικού κλάδου. Παράλληλα, όµως, διαµορφώνονται νέες τάσεις σε επίπεδο φυτικής και ζωικής παραγωγής, δηµιουργώντας και νέες προοπτικές για την αγροδιατροφική επιχειρηµατικότητα.
Το 3ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεµπορικής µε τίτλο «Ο ρόλος της Ελληνικής Γεωργίας στην ανασυγκρότηση της χώρας» θα προσεγγίσει µε σφαιρική οπτική τα θεσµικά, οργανωτικά, διαχειριστικά και στρατηγικά θέµατα του αγροτικού κλάδου στις νέες συνθήκες µε εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, θεσµικών και ακαδηµαϊκών φορέων, στελεχών του δευτερογενούς τοµέα, συνεταιριστικών οργανώσεων, πιστωτικών ιδρυµάτων που θα διαβλέψουν ευκαιρίες ή δυσκολίες και θα υποδείξουν προτάσεις.
Το συνέδριο θα διεξαχθεί σε 4 ενότητες:
 • Ενότητα 1: Το θεσµικό περιβάλλον
 • Ενότητα 2: Ζωική και φυτική παραγωγή: Ευκαιρίες και προοπτικές
 • Ενότητα 3: Αγροδιατροφική επιχειρηµατικότητα
 • Ενότητα 4: Καινοτοµία στην ελληνική γεωργία
 • Αναλυτικές πληροφορίες:
  http://events.naftemporiki.gr/Agrotiko2018/

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  www.endelfoisonline.gr