Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Ο Δρ. Γεώργιος Κακαβάς σε εκδήλωση στους Δελφούς στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018


Το νόμισμα, αυτό το μικρό κερματόμορφο μέσο οικουμενικής οικονομικής συναλλαγής, αποτέλεσε από την αρχή της κυκλοφορίας του ένα μέσο για ποικίλες χρήσεις. Ο βασικός σκοπός ύπαρξής του ήταν η διευκόλυνση των συναλλαγών λόγω του πολύτιμου μετάλλου (ήλεκτρος, άργυρος, χρυσός) που χρησιμοποιούνταν για την έκδοσή του, και στη συνέχεια, με την έκδοση μικρότερων υποδιαιρέσεων αλλά και νομισμάτων με ονομαστική αξία από πιο ευτελές μέταλλο (χαλκός), η διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών οποιουδήποτε ύψους.
Η επιφάνεια του νομίσματος προσέφερε χώρο για την προβολή τηςταυτότητας της εκάστοτε εκδότριας αρχής, αλλά και για την προώθηση διαφόρων μηνυμάτων. Στη μικρή μεταλλική επιφάνειά του χαρασσόταν ένας τύπος, ο χαρακτήρας,που αποτελούσε το έμβλημα της πόλης-κράτους, του ηγεμόναή του Κοινού που τα εξέδιδε, καθώς επίσης και παραστάσεις, είτε απλές αρχικά είτε πιο σύνθετες με το πέρασμα του χρόνου, που αποτελούν μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών για την πολιτική, τη θρησκεία, την καθημερινή ζωή, αλλά ακόμη και για μνημεία, κτίρια, αγάλματα.
Από τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. οι παραστάσεις που κοσμούν τις όψεις των νομισμάτων συνδέονται άμεσα με τις θεότητες που προστατεύουν την εκάστοτε πόλη-κράτος, που αποτελεί και την εκδίδουσα αρχή. Η θεότητα με την απεικόνιση είτε μόνο της μορφήςτης, είτε των συμβόλων της,αποκτάκυρίαρχη θέση στις όψεις των νομισμάτων ως σύμβολο της πόλης στην οποία αυτά ανήκαν. Η θέση αυτή παραμένει σταθερή και συνδέεται άμεσα με κάποια θεότητα ή με συγκεκριμένο μυθολογικό επεισόδιο τουλάχιστον,όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο, μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια.
Οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου επέφεραν σημαντικές αλλαγές στο χαρακτήρα του αρχαίου κόσμου. Τα ελληνιστικά βασίλεια που δημιουργήθηκαν μετά το θάνατό του είχαν ως αποτέλεσμα τη διάλυση του παραδοσιακού πολιτικού σχήματος της πόλης-κράτους. Αυτές οι μεταβολές επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη της ελληνιστικής νομισματοκοπίας. Είναι πλέον το πορτρέτο του ίδιου του ηγεμόνα που κοσμεί την εμπρόσθια όψη των νομισμάτων.
Στον εξαίρετο κόσμο της αρχαίας νομισματικής θα μας ξεναγήσει ο Δρ. Γεώργιος Κακαβάς, Διευθυντής του Νομισματικού Μουσείου.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2018,
με την οικονομική υποστήριξη του ΚΤΕΛ ΦΩΚΙΔΑΣ, του ξενοδοχείου ΗΝΙΟΧΟΣ, και των επιχειρήσεων ΟΜΦΑΛΟΣ και  ΒΑΚΧΟΣ στους Δελφούς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr