Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Τμηματική κατάργηση διαμπερούς διέλευσης οχημάτων μετά τις 10 Μαϊου στις οδούς Μινύα-10ης Σεπτεμβρίου και Θησαυροφυλακίου για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού!


Ο χώρος όπως είναι σήμερα.. 
Η μακέτα της διαμόρφωσης της οδού Μινύα - 10ης Σεπτεμβρίου και της Θησαυροφυλακίου
μετά την ολοκλήρωση της α` φάσης του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού,
η οποία είναι σε εξέλιξη ήδη από τις αρχές του φθινοπώρου... 


Όταν πριν από οκτώ χρόνια αρχίζαμε πάλι να μιλάμε «για την ανάδειξη των θησαυρών μας», πολλοί είχαν κι` όλας προεξοφλήσει το αποτέλεσμα των όποιων πρωτοβουλιών: «Δεν θα γίνει τίποτα»! Οκτώ χρόνια μετά και ύστερα από πολύ μεγάλη, κοινή προσπάθεια φορέων αλλά και απλών πολιτών, ο ιστορικός  Ορχομενός μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αρχίζει ν` αλλάζει όψη, καθώς ήδη η α` φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού είναι σε εξέλιξη ενώ πρόσφατα το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στην τμηματική  κατάργηση διαμπερούς διέλευσης οχημάτων στις οδούς Μινύα-10ης Σεπτεμβρίου και Θησαυροφυλακίου. Η διακοπή θα γίνει μετά τις 10 Μαϊου προκειμένου να μην εμποδιστεί η διέλευση των προσκυνητών για την γιορτή του Αγίου Νικολάου στα Καμπιά. 

Σύμφωνα πάντα με την υπ` αριθ.  60/2018, ο Πρόεδρος στην έναρξη της συζήτησης του θέματος επισήμανε ότι ο Ιερός Ναός της Παναγίας είναι εταίρος μαζί με τον Δήμο Ορχομενού για την υλοποίηση του Αρχαιολογικού Πάρκου. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο π. Χαράλαμπος ο οποίος είπε ότι στην αρχή μόλις το έμαθε θορυβήθηκε για το κλείσιμο των δρόμων και τις ανασκαφές, και από πού θα πηγαίνουν στην Παναγία, μετά από εξηγήσεις από τον κ. Τούντα μέχρι που θα γίνουν οι ανασκαφές, και που δημιουργείται δυσκολία, από την αρχαιολογική υπηρεσία. Επίσης παρακάλεσε τον Δήμαρχο να προχωρήσουνε στην διάνοιξη και των άλλων δρόμων που πηγαίνουν στην Παναγία. Στη συνέχεια εξέφρασε τις απόψεις του όσον αφορά προβλήματα που δημιουργούνται από την μη σήμανση δρόμων και γενικά θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που μπορούν να προκύψουν.
Το λόγο πήρε μετά  ο κ. Ζυγούρης Γεώργιος ο οποίος είπε ότι όπως και στην Ποιότητα Ζωής η ψήφος του ήταν θετική, επισήμανε, όμως ότι δεν έχει γίνει καμία πράξη αναλογισμού στην περιοχή του Αρχαιολογικού Πάρκου για την διάνοιξη κανενός δρόμου, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση του έργου. Πρέπει να έχουμε τον κόσμο με το μέρος μας για να γίνει το έργο, γιατί γίνεται ιστορική παρέμβαση.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι πρέπει να δείξουμε δημόσια με μια εκδήλωση σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο του Αρχαιολογικού Πάρκου, διότι έχουν γίνει αλλαγές.
Το λόγο πήρε και ο κ. Ξηρογιάννης ο οποίος είπε ότι ακόμα δεν του έχουν έρθει τα πρακτικά που αφορούν την ανταλλαγή με την εκκλησία. Στη συνέχεια εξέφρασε τις απόψεις του για παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε δρόμους για την διευκόλυνση των κατοίκων.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη, την αριθμ. πρωτ.: 2703/17-4-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το αριθμ. πρωτ. 108275/74453/1096/13-3-2018 ( αριθμ. πρωτ. 2092/26-3-2018) έγγραφο της Εφορείας Αρχ/των Βοιωτίας, την υπ΄αριθμ. 4/2018 απόφαση της Δ.Κ. Ορχομενού, την υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις των άρθρων 67, 72,225,226,227 του ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα του ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να:
Εγκρίνει την τμηματική κατάργηση διαμπερούς διέλευσης οχημάτων στις οδούς Μινύα-10ης Σεπτεμβρίου και Θησαυροφυλακίου και την υπ΄αριθμ. 28/2018 μελέτη οδοσήμανσης, προς επίτευξη των στόχων των παραπάνω σχετικών αλλά και προς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, των αναγκών του Ι.Ν. Παναγίας της Σκριπούς και των αναγκών της ΕΦΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2703/17-4-2018 εισήγηση , όπως παρακάτω:

Α) Για την περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου:
α) Να τοποθετηθεί σήμα Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα», στην συμβολή των οδών Ακροπόλεως και 10ης Σεπτεμβρίου, στη θέση όπου βρίσκεται το νότιο άκρο της κλίμακας του περιβάλλοντος χώρου του Ι.Ν Παναγίας της Σκριπούς (θέση 2).
β) Το ίδιο σήμα Ρ-7 να τοποθετηθεί νοτιότερα, στην συμβολή της οδού Μινύα και Συγγρού, σε θέση που να αποκλείεται η πρόσβαση προς το θέατρο αλλά να είναι δυνατή η στροφή σε αυτές τις δύο οδούς (θέση 3).
γ) Το ίδιο σήμα Ρ-7, να τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Νικηταρά, Συγγρού και Μινύα και σε θέση που να αποκλείεται η πρόσβαση προς το θέατρο αλλά να είναι δυνατή η απρόσκοπτη κυκλοφορία σ’ αυτές τις οδούς (θέση 3).
Με τον τρόπο αυτό, αποκλείεται ο χώρος ενδιαφέροντος της ΕΦΑ, ταυτόχρονα όμως, είναι δυνατή η κυκλοφορία οχημάτων από και προς την Δραγατσούλα, η προσέγγιση οχημάτων μέχρι την σκάλα του Ι.Ν. Παναγίας της Σκριπούς επί της οδού 10ης Σεπτεμβρίου και επίσης, από και προς τον ιστό της πόλης μέσω των οδών Μινύα-Σλήμαν-Συγγρού και 10ης Σεπτεμβρίου-Βυζαντίου.
Προς διευκόλυνση και έγκαιρη πληροφόρηση των οδηγών προς αποφυγή εμπλοκής των οχημάτων, να τοποθετηθούν σε θέσεις, σε ικανή απόσταση από το Θέατρο, πληροφοριακές πινακίδες (ορθογώνιες στο σχέδιο) με την φράση «Οδός έμπροσθεν του Θεάτρου, κλειστή», όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. Συγκεκριμένα, στην συμβολή των οδών Γυμναστηρίου-Βυζαντίου, στην Βυζαντίου-10ης Σεπτεμβρίου (2 πιν.), στην οδό 10ης Σεπτεμβρίου-Ακροπόλεως, στην Συγγρού-Αργοναυτών, στην Νικηταρά-Συγγρού, στην Μινύα-Σλήμαν, στην Μινύα –Νεφέλης και Μινύα-28ης Οκτωβρίου (2 πιν.). Μαζί με οκτώ απ’ αυτές τις πινακίδες, να τοποθετηθούν προειδοποιητικά σήματα Κ-25 «Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι», για την επίτευξη μεγαλύτερης προσοχής των οδηγών.
Να τοποθετηθούν επίσης κατευθυντήρια σήματα Ρ-47 «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά» (3 πιν.) και στην οδό Ακροπόλεως προς 10ης Σεπτεμβρίου.
Να τοποθετηθεί σήμα P-50 «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά», στην οδό Νικηταρά, πριν την συμβολή της με την οδό Συγγρού και στον κόμβο Νικηταρά και Συγγρού. Επίσης, «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά» στην συμβολή Μινύα-Συγγρού.
Β) Για την οδό Θησαυροφυλακίου :
Για την διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στην οδό Θησαυροφυλακίου (η οποία δεν βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και στην οποία η κυκλοφορία οχημάτων είναι εξαιρετικά μικρή:
α) στην συμβολή των οδών Θησαυροφυλακίου και Σισύφου και επί της οδού Σισύφου, σήμα Π-25 «οδός αδιέξοδη» με κατεύθυνση προς τον Θησαυρό του Μινύα.
β) Στην ίδια συμβολή και επί της οδού Θησαυροφυλακίου, να τοποθετηθεί σήμα επίσης Π-25 «οδός αδιέξοδη» (για τους προερχόμενους από την οδό Ανδρέως), με κατεύθυνση προς τον Θησαυρό του Μινύα.
γ) Στη θέση μεταξύ των σημείων «Τ3-Τ4» της ιδιοκτησίας ΕΦΑ, να τοποθετηθεί σήμα Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα».
Για την διακοπή της προσπέλασης από την οδό Κρηθέα προς την οδό Θησαυροφυλακίου:
α) Να τοποθετηθεί στη συμβολή Κρηθέα-Θησαυροφυλακίου και προς την είσοδο του Θησαυροφυλακίου, σήμα Ρ-7 «Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα».
β) Επί της οδού Κρηθέα και για προερχόμενα από αυτή την οδό οχήματα, να τοποθετηθεί σήμα Ρ-48, «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά».
γ) Επί της οδού Σλήμαν και για τα προερχόμενα από την οδό Σλήμαν οχήματα, να τοποθετηθεί σήμα Ρ-28 «Απαγορεύεται η δεξιά στροφή».
Για μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων στον Αρχαιολογικό χώρο , στα σημεία των δρόμων που διακόπτεται η κυκλοφορία, μπορούν να τοποθετηθούν, σε σχετική απόσταση μεταξύ τους, πλαστικές μπαριέρες του ενός μέτρου, τύπου New jersey, άσπρου και κόκκινου χρώματος, κατά το δυνατόν , εναλλακτικά.
Από όλα τα τμήματα οδών που διακόπτεται η κυκλοφορία οχημάτων δεν διέρχονται οχήματα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.


Δεν υπάρχουν σχόλια: