Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ἑορτασμός πάντων τῶν ἐν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Ἰουνίου 2018

Πρός
τούς  εὐσεβεῖς χριστιανούς
καί τῶν τριῶν ἐπαρχιῶν τῆς καθ’  ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

   Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
   Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε κατά τή δεκαετία τοῦ 1990 στήν περιοχή Ἅρματος-Ἐλεῶνος Θηβῶν κτίστηκε Ναός σάν ἕνα ἀπό τά μέσα ἀντίστασης τῆς κατά Βοιωτίαν Ἐκκλησίας στήν ἐγκατάσταση Κέντρου Χιλιαστικῆς προπαγάνδας στήν περιοχή. Ὁ ἐν λόγῳ Ναός εἶναι ἀφιερωμένος στούς Ἁγίους πού διέλευσαν καί ἀναδείχθηκαν στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, κυριότεροι ἐκπρόσωποι τῶν ὁποίων εἶναι:  ὁ ἅγιος ἔνδοξος Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστῆς Λουκᾶς, ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Ροῦφος ὁ ἐκλεκτός Α΄ Ἐπίσκοπος Θηβῶν, ὁ ἔνδοξος Ἱερομάρτυς Ρηγῖνος Ἐπίσκοπος Σκοπέλου ὁ Λεβαδεύς, ὁ Ἱεράρχης τῆς ἀγάπης Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλοκτένης καί οἱ ὅσιοι καί θεοφόροι Πατέρες μας, Λουκᾶς ὁ ἐν Στειρίῳ, Σεραφείμ ὁ ἐν Δομπῷ, Κλήμης ὁ τοῦ Σαγματίου ὄρους, Μελέτιος, Γερμανός καί Νικήτας οἱ ἐν Βοιωτίᾳ διαλάμψαντες.
     Ἀπό τό ἔτος 2009 μέ Ἀπόφασή μας καθιερώσαμε τό τελευταῖο Σάββατο τοῦ Μαΐου νά τιμᾶται ἡ μνήμη πάντων τῶν ἐν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων στόν ὁμώνυμο Ἱερό Ναό στήν περιοχή Ἅρματος-Ἐλεῶνος Θηβῶν δίνοντας τήν εὐκαιρία γιά συνάντηση καί ἐπικοινωνία ὅλων τῶν Ἐφημερίων καί Ἐνοριτῶν καί τῶν τριῶν ἐπαρχιῶν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, λαμβάνοντας χαρακτήρα πανενοριακῆς σύναξης. 
     Ἐφέτος ὁ ἑορτασμός δέν θά πραγματοποιηθεῖ τό τελευταῖο Σάββατο τοῦ Μαΐου (26-5-2018) ἐπειδή τυγχάνει Ψυχοσάββατο, ἀλλά θά μεταφερθεί τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 1 Ιουνίου καί τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου 2 Ἰουνίου 2018
     Σᾶς προσκαλοῦμε καί σᾶς παρακαλοῦμε, λοιπόν, νά συμμετάσχετε στόν ἑορτασμό πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν μέν Παρασκευή 1 Ἰουνίου 2018 καί ὥρα 6:30 μ.μ., ὅπου θά τελεσθεῖ ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, τό δέ Σάββατο 2 Ἰουνίου 2018 τό πρωί στίς 7:00 π.μ., ὅπου θά τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος & ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, τιμῶντας μέ τόν τρόπο αὐτό τούς Ἁγίους πού ἁγίασαν στόν τόπο μας καί οἱ ὁποίοι εἶναι ξεχωριστοί προστάτες καί πρεσβευτές ὅλων μας.

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης
   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ   
    † Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr