Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ετήσιο Πρόγραμμα ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Έναρξη 08/6/2018)


Ετήσια επιμόρφωση στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για μοριοδότηση και ένταξη στους πίνακες   προσλήψεων εκπαιδευτικών σε δομές Α'βάθμιας, Β'βάθμιας εκπαίδευσης και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων.


Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του στον τομέα της Δια Βίου μάθησης υλοποιεί το έργο «Ετήσια Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» διάρκειας 450 ωρών.

• Το σεμινάριο μοριοδοτείται σε δομές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 0,5 μονάδες σύμφωνα με: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4473/2017.
• Βάσει του άρθρου 46,  Ν.4465/2017, αναγνωρίζεται στις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018- 2019.
  Βάσει του άρθρου 48, Ν. 4415/2016, δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς να εργαστούν με απόσπαση στα ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης).
• Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών δημόσιων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ειδικής αγωγής και δημόσιων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΔΣΕΚ)» (Αρ. Πρωτ. 4911/290/08-08-2017), στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Περίοδος αιτήσεων έως 03/06/2018
Έναρξη επόμενου τμήματος: 08/06/2018

Μάθετε περισσότερα:
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα)
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Ετήσιο Επιμορφωτικό πρόγραμμα)
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Σεμινάριο που οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ)

Στοιχεία Επικοινωνίας:  
Για Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα
Email: info@diaviou-teiste.gr
Αλλά και άμεση επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης
ή τηλεφωνικά μέσω της γραμματείας του κέντρου δια βίου μάθησης Easy Education.

Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
 Τηλέφωνο (help desk 10:00πμ - 16:00μμ): 210 3003913 l Fax: 210 3005043
E-mail: info@diaviou-teiste.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr