Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

ERASMUS + Το ΕΠΑΛ Θήβας στις Συρακούσες


Στη Σικελία – Magna Graecia (Μεγάλη Ελλάδα) όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι- έπεσε η αυλαία  του  τριετούς  προγράμματος στο οποίο συμμετέχει το Επαγγελματικό Λύκειο Θήβας.

 Το Πρόγραμμα με  Κωδικό 2015-1-DE03-KA219-013780 ,ανήκει  στην κατηγορία «ΚΑ2- Στρατηγικές συνεργασίες για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Το Έργο ονομάζεται « Closing the gap in ICT » (μικραίνοντας το Ψηφιακό Χάσμα)  . Βασική ιδέα του είναι η ηλεκτρονική Μάθηση , η Τηλεεκπαίδευη και ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ώστε αυτή να γίνει ελκυστική στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές .
Η συνάντηση στις Συρακούσες είχε στόχο την παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα  των αποτελεσμάτων και η εμπειριών από τις δράσεις του προγράμματος , μέσω της διαδικτυακής πύλης  eTwinning,  σε σύγχρονη μετάδοση και με την χρήση λεγόμενων Live Events .
Μεταξύ των θεμάτων που παρουσιαστήκαν ήταν : ¨Η δημιουργία ηλεκτρονικών Τάξεων και Μαθημάτων , Ερωτηματολόγια, Αξιολόγηση , και Διδακτική μεθοδολογία της «Ομότιμης Διδασκαλίας»  (Peer to Peer learning ) η οποία εφαρμόστηκε στην Ελλάδα σε προηγούμενη συνάντηση Εργασίας.
Σε αυτή τη τελική δράση  οι μαθητές των σχολείων συνεργάστηκαν στη δημιουργία  Εφημερίδας, με τη χρήση Λογισμικού επεξεργασίας εντύπου (Desktop Publishing),  η οποία περιελάμβανε επιλεγμένα άρθρα από τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων από κάθε χώρα  τα οποία   παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη νεολαία.
Οι χώρες που συμμετέχουν είναι Βουλγαρία ,Γερμανία , Ελλάδα ,Ιταλία ,Λιθουανία, Πολώνια ,Ρουμανία ,Σουηδία και Τουρκία.

Υπεύθυνοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευτικοί Νίκος Ευθυμίου και Κώστας Χαρέμης. Στη Παιδαγωγική Ομάδα , συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Θήβας ,κα Βάθη Σοφία  , Θάνου Κωνσταντίνα, Πνευματικού Σταυρούλα , Οικονομίδης Σάββας, Γιαννακός Νίκος .
Το παρόν πρόγραμμα  γίνεται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας  που υλοποιούνται από το Εργαστηριακό Κέντρο Θήβας και το Επαγγελματικό Λύκειο Θήβας τα τελευταία χρόνια.
Το υλικό που θα παραχθεί  ,θα είναι προσβάσιμο  μέσω των υπηρεσιών  του διαδικτύου σε όλα τα  Ευρωπαϊκά Σχολεία ,αλλά και τον κάθε ενδιαφερόμενο ως «Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» σε ειδικό αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην υπηρεσία eTwinning.   
Οι εργασίες έγιναν στο Λύκειο “O.M CORBINO” ,όπου δεσπόζει το άγαλμα του Αρχιμήδη , το οποίο είναι και σύμβολο του σχολείου.  


 Θήβα   29 Απριλίου   2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr