Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι Σύλλογοι Πολυτέκνων της Περιφέρειας αναδεικνύουν το πιο σημαντικό εθνικό θέμα !


Κυριακή 13 Μαΐου 
ημερίδα με θέμα: 
Δημογραφικό
 & Νέα Οικογένεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr