Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Ναι σε ένα Πανεπιστήμιο έξυπνης εξειδίκευσης*Του Λουκά Αν Καράντζαλη

Η χώρα μας ίσως έχει πληθώρα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σχολών Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ΑΕΙ, που παράγουν χιλιάδες επιστήμονες κάθε χρόνο, μεγάλο ποσοστό των οποίων λαμβάνουν γνώση σε τελείως θεωρητικό επίπεδο και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αντιστοιχίζεται με τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες της βιοτεχνίας –βιομηχανίας της χώρας, όπως η ίδια η βιομηχανία δηλώνει. 
Η Στερεά Ελλάδα έχει την τύχη, η οποία καταντάει σε πολλές περιπτώσεις ατυχία, να φιλοξενεί χιλιάδες επιχειρήσεις , πολλές από τις οποίες είναι από τις μεγαλύτερες και τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της χώρας μας. Ενδεικτικά αναφέρω την  περιοχή του Ασωπού,  Οινοφύτων,  Σχηματαρίου, μια περιοχή με πολλές σημαντικές επιχειρήσεις, αλλά και μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, λόγω της άναρχης συγκέντρωσης των βιομηχανιών και της ανορθόδοξης διαχείρισης των αποβλήτων τους επί σειρά δεκαετιών.  Θα μπορούσε στα πλαίσια της υγιούς βιομηχανικής συμβίωσης, να υπάρχει ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων πανεπιστημιακού επιπέδου για την διαχείριση-αξιοποίηση των αποβλήτων  των επιχειρήσεων, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν  πρώτη ύλη για άλλες επιχειρήσεις που τις χρειάζονται, στα πλαίσια της  κυκλικής οικονομίας. Με τέτοια προγράμματα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου, σε συνεργασία με τα Ερευνητικά Ινστιτούτα που υπάρχουν στη Στερεά Ελλάδα, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, μέσα από νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής καινοτομίας  και βιώσιμης ανάπτυξης,  όπου η οικονομική μεγέθυνση των επιχειρήσεων, η προστασία του περιβάλλοντος  και η δημιουργία κοινωνικής ευημερίας θα είναι στην ίδια υψηλή προτεραιότητα.
Η Στερεά Ελλάδα έχει ανάγκη ένα καινοτόμο Πανεπιστήμιο ευφυούς εξειδίκευσης, εφαρμοσμένης τεχνολογικής κατεύθυνσης:
·         το οποίο να έχει άμεση εφαρμοσμένη και ευέλικτη συνεργασία με την οικονομία και τις επιχειρήσεις της Στερεάς Ελλάδας
·         το οποίο να παράγει επιστήμονες με δεξιότητες, οι οποίες να  προέκυψαν  μέσα από προγράμματα έρευνας, για τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
·         το οποίο στο πρόγραμμα σπουδών του να περιλαμβάνει μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών ωρών στις επιχειρήσεις, ώστε οι φοιτητές να μαθαίνουν πως εφαρμόζονται  στη πράξη οι θεωρητικές γνώσεις που λαμβάνουν  ανά εκπαιδευτική ενότητα και πως αυτές επιλύουν πραγματικά προβλήματα της βιοτεχνίας-βιομηχανίας, της αγροτικής παραγωγής και τροφίμων, του τουρισμού, του πολιτισμού, του εμπορίου κλπ υπηρεσιών της οικονομίας.
·         το οποίο να εντάσσει στο πρόγραμμα σπουδών την συμμετοχή των φοιτητών σε projects  που επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας , βάσει μνημονίων συνεργασίας του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων.
·         το οποίο  οι φοιτητές να εκπονούν Πτυχιακή –Διπλωματική εργασία για την επίλυση πραγματικού προβλήματος μιας επιχείρησης ή που να μελετά την εισαγωγή στην παραγωγική ή διοικητική διαδικασία νέων τεχνολογιών που σήμερα δεν εφαρμόζουν, ώστε και οι φοιτητές να αποκτήσουν πραγματική εργασιακή εμπειρία και οι επιχειρήσεις να λάβουν προτάσεις προηγμένης, αναβαθμισμένης,  καινοτόμας και εξωστρεφούς λειτουργίας, για την ενίσχυση της βιωσιμότητά τους.
·         το οποίο οι ειδικότητες και ο αριθμός των φοιτητών που θα εκπαιδεύσει, να προκύπτει από πραγματική έρευνα των αναγκών της οικονομίας και των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας και της χώρας συνολικότερα, με το μάτι στραμμένο στο μέλλον, την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και η πρόταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, μια τεκμηριωμένη και ρεαλιστική πρόταση, για ένα Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας που θα συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, την αγορά, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.  Είναι πολύ σημαντικό, που οι ίδιες οι επιχειρήσεις επιθυμούν και προτείνουν την συνεργασία τους, για ένα νέο καινοτόμο και εφαρμοσμένης τεχνολογικής κατεύθυνσης Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος. Η πρόταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας αξίζει να αποτελέσει τη βάση συζήτησης, για τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου παραγωγής πτυχιούχων έξυπνης εξειδίκευσης, που θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις και θα συμβάλλουν αμεσότερα στην ανάπτυξη της οικονομίας και της εξόδου από την δυσάρεστη θέση που βρίσκεται σήμερα.
Μόνο έτσι θα σταματήσουμε το ρεύμα φυγής των νέων μας προς το εξωτερικό και μάλιστα εκείνων για τους οποίους και η ελληνική πολιτεία και η ελληνική οικογένεια, από το υστέρημά της,  έχει επενδύσει τεράστιους οικονομικούς πόρους.

*Ο Λουκάς Καράντζαλης είναι Οικονομολόγος Msc Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, και εξειδίκευση σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης, Αυτοδιοίκησης και Επιχειρηματικότητας, Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας 2011-2014, Νομαρχιακός Σύμβουλος Βοιωτίας 2007-2010 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr