Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Οι ευχές και το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κκ. Γεωργίου για τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

  Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ   εὔχεται πρός τούς ἀγαπητούς χριστιανούς τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας, τούς ρχοντας καί τούς κπροσώπους τν φορέων, τούς Κληρικούς, τούς Μοναχούς καί τίς Μοναχές, τούς πολύτιμους συνεργάτες στά ἔργα ἀγάπης καί διακονίας τῆς κατά Βοιωτίαν Ἐκκλησίας ὡς καί εἰς τούς ἀποδήμους ἀδελφούς καί τῶν τριῶν ἐπαρχιῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ὁ τεχθείς Βασιλεύς τῆς  Δόξης νά  χαρίζει σέ ὅλους ὑγεία, δύναμη καί κάθε ἀγαθό καί  τό νέο ἔτος 2017 νά εἶναι εἰρηνικό, σωτήριο καί πνευματικά καρποφόρο!!!


Ἐκ τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  2016


Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς  καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 


Ἀδελφοί μου,

    Μέσα σ’ ἕνα κόσμο βυθισμένο στήν γκρίζα νέφωση τῆς σύγχυσης, τῆς ἀβεβαιότητας γιά τό μέλλον, τῆς γενικευμένης ἀγωνίας καί ἀνασφάλειας, σέ μιά ἀνθρώπινη κοινωνία πού κυριαρχεῖται ἀπό τήν κατάθλιψη καί ταλανίζεται ἀπό μύρια ἄλυτα προβλήματα σέ ὅλες τίς διαστάσεις τῆς ζωῆς, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία  διατηρεῖ τό δικαίωμα καί ἀναλαμβάνει τό θάρρος νά διακηρύξει γιά μιά ἀκόμη φορά, βιώνοντας στά ὅρια τοῦ ἐνιαύσιου ἑορτίου κύκλου τό ὑπερφυές γεγονός, τό κατ’ ἐξοχήν «Εὐαγγέλιο» τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως.
    Ἔτσι σύμφωνα μέ τό ἱερό ἀφήγημα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἄγγελος Κυρίου φανερώθηκε στούς ταπεινούς ποιμένες τῶν περιχώρων τῆς Βηθλεέμ πού ἐπιτηροῦσαν τή νύκτα τό κοπάδι τους καί τούς ἐξήγγειλε «ἰδοῦ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην…. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος».
   Ἡ θεία Γέννηση τοῦ Κυρίου, ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἡ ἐνανθρώπησή Του μέσα στόν συγκεκριμένο ἱστορικό χρόνο, συνετέλεσε ὄντως στή διάλυση τῆς λύπης, τοῦ πόνου καί τῆς θλίψης γιά τήν ἀνθρωπότητα.
    Ὁ ἄπειρος καί παντοδύναμος Θεός ἔρχεται ἑκούσια πρός τόν ἄνθρωπο μέ μιά θαυμαστή κίνηση ἀγαπητικῆς κένωσης, ὥστε νά γίνει πραγματικότητα ὁ «Ἐμμανουήλ», πού σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἦλθε ἀνάμεσά μας.
   Ὁ Θεός δέν παραμένει ἀπόμακρος καί ἀποξενωμένος, ἀλλά ἀπό ἄπειρη ἀγάπη καί εὐσπλαχνία γιά τό πλάσμα του πού ἀστόχησε, συγκαταβαίνει στόν κόσμο τῆς φθορᾶς καί τῆς πτώσης καί προσλαμβάνει τό ἀνθρώπινο φύραμα καί οἰκειοποιεῖται ὅλα τά ἀνθρώπινα ἐκτός τῆς ἀμαρτίας.
      Αὐτή τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὁ ἱερός Ἰωάννης Χρυσόστομος δίκαια καί σωστά τήν χαρακτήρισε «Μητρόπολιν πασῶν τῶν ἑορτῶν», γιατί εἶναι ὄντως μητέρα, πηγή καί ἀπαρχή ὅλων τῶν σημείων Θεοφανείας.
    Ὅλα τά σωτηριώδη γεγονότα τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, συνοψίζονται σ’ ἐκεῖνο τό Εὐαγγέλιο, τό χαροποιό μήνυμα τοῦ ἀγγέλου πρός τούς ἀγραυλοῦντες ποιμένες, τήν ἐξαγγελία τῆς θεοενσαρκώσεως.
   Ἡ εἴσοδος τοῦ Θεοῦ στήν δική μας πραγματικότητα ἀποτελεῖ  «τό μόνον καινόν ὑπό τόν ἥλιον» σύμφωνα μέ τόν μέγα δογματικό θεολόγο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Δαμασκηνό.
    Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά ἀναδείξει τόν ἄνθρωπο κατά χάριν Θεό. Γι’ αὐτό εἶναι μέγα καί σωτήριο τό ὑπέρλογο μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἀνθρωπότητα καί γιά κάθε ἄνθρωπο προσωπικά, ἀπό τή στιγμή πού θά τό πιστέψει καί θά πάρει τή μεγάλη ἀπόφαση νά ζεῖ τήν κατά Χριστόν ζωή, ὅπως ὁρίζει ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
    Εὔλογη, ὄμως, γεννᾶται ἡ ἀπορία: γιατί ἐφ’ ὅσον ὀ Θεός μας χάρισε τήν σωτηρία ἐν Χριστῷ τεχθέντι, ἐξακολουθοῦμε ἐν πολλοῖς να ζοῦμε μέ ἄλυτα προβλήματα, ὡσάν ἡ λύτρωση νά μήν ἔχει συντελεσθεῖ. Αὐτό ἐρμηνεύεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Ἐρχόμενος πρός ἐμᾶς Θεός, ἔρχεται χωρίς νά παραβιάζει τήν ἐλευθερία μας καί νά ἐκβιάζει τήν βούλησή μας.
   Ὁ Θεός ἔθεσε τήν ἀπαρχή καί τό θεμέλιο τῆς ἀπολύτρωσης καί ἀναμένει καί τή δική μας ἀνταπόκριση.
    Ἀπαιτεῖται ἐκ μέρους μας μετάνοια καί ἔμπρακτη συνέργεια, ὥστε νά οἰκειοποιηθοῦμε ἐκούσια καί ἐνεργά τίς σωτηριώδεις συνέπειες, οἱ ὁποῖες ἀπορρέουν ἀπό τό μυστήριο τῆς θείας ἐνσαρκώσεως.
       Σᾶς εὔχομαι εὐλογημένα καί εὐφρόσυνα Χριστούγεννα καί μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Νέου Ἔτους 2017 κάθε εὐλογία τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου μας σέ ὅλους σας καί στόν καθένα ξεχωριστά,  χαρά προσωπική καί οἰκογενειακή, αἰσιοδοξία, δύναμη καί ἐλπίδα.
     Χρόνια πολλά εὐλογημένα μέ τή χάρη τοῦ νηπιάσαντος Κυρίου μας.
«Καλή καί εὐλογημένη Χρονιά!»


  Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί πολλῆς ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


† Ο ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: