Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Ενημερωτική εκδήλωση στη Θήβα, για την παρουσίαση του προγράμματος "Πράσινη Επιχείρηση"


Η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος & Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Βοιωτίας, διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης, για την παρουσίαση του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», την Τρίτη 25 Μαΐου 2010 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Καταστήματος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στη Θήβα (Δίρκης 20). Ο ΕΦΕΠΑΕ και η ΑΝ.ΔΙΑ είναι οι φορείς διαχείρισης, για την Στερεά Ελλάδα, του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του ΕΣΠΑ.Στο πλαίσιο αυτό, έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που έχει στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργίας της παραγωγικής τους αλυσίδας.
Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) για την Στερεά Ελλάδα είναι 40%.Οι προτάσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα μπορούν να κατατίθενται από 25/5/2010 μέχρι 18/6/2010 όπως προβλέπεται από τη σχετική προκήρυξη.Καλούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Νομού Βοιωτίας να παραβρεθούν στην παραπάνω ημερίδα, όπου θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος και θα δοθούν διευκρινήσεις για την υλοποίηση του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΔΙΑ Λουκάς Καράντζαλης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: