Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Τα σχέδια δράσης για την ευρυζωνικότητα και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη Στερεά Ελλάδα παρουσίασε στις Βρυξέλλες η Κατ. Διαμαντοπούλου


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «REGIONS FOR ECONOMIC CHANGE» ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου συμμετείχε στο ετήσιο Ευρωπαϊκό συνέδριο “Regions for Economic Change – Building Sustainable Growth”, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Μαΐου στις Βρυξέλλες.

Στα πλαίσια του συνεδρίου υπέβαλλε και παρουσίασε στον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική Johannnes Hahn τα σχέδια δράσης για την ευρυζωνικότητα και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα οποία προέκυψαν από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC.
Η Γενική Γραμματέας κ. Κατ. Διαμαντοπούλου κατά την υποβολή του σχεδίου δράσης τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Ως Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαική Επιτροπή, τη Γενική διεύθυνση περιφερειακής πολιτικής, καθώς και όλους τους εταίρους που συμμετείχαν στα διακρατικά προγράμματα Interreg, για το γεγονός ότι μας έδωσαν την ευκαιρία να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις νέες ιδέες και μας βοήθησαν στο να σχεδιάσουμε και να εισάγουμε καινοτομίες στην πολιτική μας.
Κάναμε μία καθυστερημένη, αλλά δυναμική «είσοδο» στα προγράμματα αυτά. Κάτι που οφειλόταν στην πολιτική αλλαγή η οποία συνέβη στη χώρα μου. Μετά τη διενέργεια των εκλογών και την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα κυβέρνηση, θέσαμε αμέσως νέες αξίες και νέες αρχές στην πολιτική της χώρας. Και είμαστε ταγμένοι στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής, η οποία είναι σύμφωνη και με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αιχμή την πράσινη ανάπτυξη, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Γι’ αυτό και έχουμε θέσει σα στόχο κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα να αποκτήσει γρήγορη και φτηνή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το σχέδιο δράσης που εκπονήσαμε θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ και ο προϋπολογισμός του ξεπερνά το 1 εκατομμύριο Ευρώ.
Σας διαβεβαιώ τέλος, ότι και στο μέλλον θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα διαθέσιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τη συμμετοχή μας σε αυτά να μοιραστούμε μαζί σας νέες εμπειρίες και ιδέες.»
Η Γενική Γραμματέας κ. Κατ. Διαμαντοπούλου παρέστη επίσης σε γεύμα εργασίας με τον επίτροπο, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις πάνω σε θέματα περιφερειακής πολιτικής και βιώσιμης ανάπτυξης.
Το Ευρωπαϊκό συνέδριο «Regions for Economic Change» διοργανώνεται από το 2006 σε ετήσια βάση με στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση και την ποιότητα των προγραμμάτων συνοχής και να βοηθήσει στη δημιουργία ενός δικτύου για την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποτελείτο από τους άξονες i) Αειφόρος Ενέργεια, ii) Ανάπτυξη με νέες τεχνολογίες και εφαρμογές πληροφορικής iii) Πράσινες Ευρωπαϊκές πόλεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: