Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Βιοχάλκο: Κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ για την εταιρεία, μείωση ζημιών για τον όμιλο


Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 1,1 εκατ. ευρώ (ή 0,0056 ευρώ ανά μετοχή) ανακοίνωσε η Βιοχάλκο το πρώτο τρίμηνο του 2010, έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα (ή €0,0077 ανά μετοχή).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 648,2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 8,9%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 38,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,1%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 73,1%, έναντι των ζημιών 16,5 εκατ. ευρώ.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων παρουσίασαν μείωση των ζημιών κατά 74%, ήτοι ανήλθαν σε ζημίες 2,8 εκατ. ευρώ (ή -0,0141 ευρώ ανά μετοχή) έναντι ζημιών 10,8 εκατ. ευρώ (ή 0,0541 ευρώ ανά μετοχή). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: