Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Δεν κάνει δεκτές τις παραιτήσεις ο Δημήτρης Τσιφής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την κατάθεση (25.5.2010) στην ολομέλεια της Βουλής του Σ.Ν. «Καλλικράτης» και την ψήφισή του στο τέλος της εβδομάδας, στο οποίο ουδεμία αλλαγή επήλθε για το Δήμο Λιβαδειάς κατά το διάστημα της διαβούλευσης, θεωρώ, ότι εκλείπουν πλέον οι λόγοι των παραιτήσεων των Δημοτικών Συμβούλων, που είχαν γίνει, προκειμένου να ασκηθεί πολιτική πίεση στην κατεύθυνση αλλαγής του χωροταξικού χάρτη.
Για τους λόγους αυτούς, δεν κάνω δεκτές τις παραιτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων Λιβαδειάς.


Ο Δήμαρχος Λιβαδειάς
Δημήτρης Τσιφής

Δεν υπάρχουν σχόλια: