11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Έχουμε Νομαρχιακό Συμβούλιο…


Με επτά (7) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 26 Μαϊου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Ν.Α. Βοιωτίας (Μέγαρο Διοικητηρίου, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά), το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Γαρδικιώτη Δημήτριο του Παναγιώτη κάτοικο Ορχομενού Ν. Βοιωτίας.
2. Λήψη απόφασης περί παράτασης ημερομηνίας θεώρησης των επαγγελματικών αδειών των πωλητών Λαϊκών Αγορών του Ν. Βοιωτίας.
3. 3η Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2010.
4. Aλλαγή τίτλου του έργου: από «Δικτύωση «Σύζευξις» Διοικητηρίου Θήβας & Κτηνιατρείου Λιβαδειάς» σε «Δικτύωση «Σύζευξις» Διοικητηρίου Θήβας & Κτηνιατρείου Θήβας» που χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους.
5. Ορισμός εκπροσώπου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Ν. Βοιωτίας κατ' άρθρο 4 Π.Δ.186/96.
6. Kήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, συνολικού εμβαδού 7.713,15 τ.μ., για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓ. ΘΩΜΑ-ΚΛΕΙΔΙΟΥ (Χ.Θ. 3+800 έως Χ,Θ, 7+700)».
7. Παράταση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου ασβεστόλιθου 237,5 στρεμμάτων και επέκταση αυτού κατά 18,3 στρέμματα της βιομηχανίας παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (πρώην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: