Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων προχώρησε στην κατάθεση του φακέλου - Τι απαντά στις επιφυλάξεις του Δήμου Τανάγρας

 


Όπως είναι γνωστό κατατέθηκε στις 03/05/2022 από την ΕΑΝΕΠ ( Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου) Οινοφύτων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ο φάκελος / αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων σύμφωνα με τη νομική της υποχρέωση.  

Αμέσως μετά την κατάθεση του φακέλου, είδαμε ανακοίνωση του Δήμου Τανάγρας, του οποίου ο Δήμαρχος είναι μέλος του ΔΣ της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων, με την οποία διατυπώνονταν επιφυλάξεις.

Σχετικά κρίνουμε χρήσιμο να σημειώσουμε τα εξής:

1.      Η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων, ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, εποπτευόμενη από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, αποτελεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο τον αρμόδιο φορέα για τον μελετητικό σχεδιασμό, την πραγματοποίηση της πολεοδόμησης και την κατασκευή των έργων υποδομής για τον μετασχηματισμό της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης Οινοφύτων σε οργανωμένο και λειτουργικό Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης στην περιοχή.

2.      Η ΕΑΝΕΠ, κατά την προετοιμασία των τεχνικών μελετών και ενόψει της ολοκλήρωσής τους και της κατάθεσης τους στη ΓΓΒ, πραγματοποίησε ενημερωτικές συναντήσεις εργασίας με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Τανάγρας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και το Επιμελητήριο Βοιωτίας. Για την ολοκλήρωση των μελετών εγκαίρως έλαβε υπόψη της το σύνολο των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τους φορείς αυτούς.

3.      Σχετικά με την κατάθεση του φακέλου – αίτησης για την έγκριση ανάπτυξης του ΕΠΕ Οινοφύτων πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο δύο συνεδριάσεις του ΔΣ της ΕΑΝΕΠ (14/04 και 29/04), μετά από πρόσκληση του Προέδρου ΔΣ Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, στην οποία κάθε φορά αναγραφόταν το θέμα της συνεδρίασης. Στη δεύτερη κατά σειρά συνεδρίαση (29/04) τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο του φακέλου / αίτησης και για τις συμπληρώσεις στις οποίες χρειάζεται να προβεί η ΕΑΝΕΠ το ταχύτερο δυνατό και οι οποίες σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση του έργου. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), περιλαμβανόταν στον φάκελο που ήταν έτοιμος προς κατάθεση. Η απόφαση του ΔΣ ήταν να κατατεθεί ο φάκελος σύμφωνα με την ισχύουσα προθεσμία, στις 03/05, και να μη ζητηθεί παράταση. Στον φάκελο που κατατέθηκε στη ΓΓΒ προφανώς περιλαμβάνεται η ΜΠΕ.

4.      Το σύνολο των μελετών του φακέλου έχει εκπονηθεί από εταιρείες αναγνωρισμένης τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας που επιλέχθηκαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία και σχετική  απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΕΠ. Το περιεχόμενο των μελετών θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων ΥΠΑΝΕΠ και ΥΠΕΝ (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας - Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και Υδάτων και Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος), ώστε να εγκριθεί η ανάπτυξη του Πάρκου (στην έγκριση περιλαμβάνεται και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ). Προφανώς όποιες βελτιώσεις, συμπληρώσεις, αλλαγές κ.λπ. αξιολογηθούν ως αναγκαίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο υπουργείων θα πραγματοποιηθούν από την ΕΑΝΕΠ. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης θα πραγματοποιηθεί –σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο- διαβούλευση και αρμόδιοι φορείς (Περιφερειακό Συμβούλιο, Δήμος κ.λπ.) θα γνωμοδοτήσουν.

Ο μετασχηματισμός της ΑΒΣ Οινοφύτων σε οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης είναι από τα σημαντικότερα έργα βιώσιμης ανάπτυξης που εξελίσσονται σήμερα στη χώρα μας. Έχει αδιαμφισβήτητη αναπτυξιακή, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία για την περιοχή και γενικότερα για την περιφερειακή ανάπτυξη και την εθνική οικονομία

Η ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων, πέρα από την απόφαση των μετόχων για τη συμμετοχή στο ΔΣ της εταιρείας του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως Προέδρου, και του Δημάρχου Τανάγρας και του Προέδρου ΔΣ ΣΒΣΕ ως μελών, προσβλέπει σταθερά στη συστηματική και γόνιμη συνεργασία με τους φορείς της αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Τανάγρας) και τους φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικής κοινότητας στην περιοχή (ΣΒΣΕ και Επιμελητήριο Βοιωτίας) και από την πλευρά της αναλαμβάνει -και θα συνεχίσει να το πράττει- κάθε σχετική πρωτοβουλία, προκειμένου να μην παραμείνει κανένας φορέας χωρίς δυνατότητα εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης με την ΕΑΝΕΠ κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: