Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Κώστας Μπακομήτρος: Η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι υπόθεση όλων μας

 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για ενδέκατη συνεχή χρονιά εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των πληθυσμών των κουνουπιών. Η καταπολέμηση των κουνουπιών, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική,στηρίζεται, πρωτίστως, στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης του περιβάλλοντος για τον περιορισμό των εστιών ανάπτυξής τους. Η συμβολή των Δήμων και των πολιτών στην εξάλειψη αυτών των εστιών  κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών είναι αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος αντιμετώπισης κουνουπιών, τόσο για την προστασία των ανθρώπων από την όχληση ή τις ασθένειες των οποίων τα κουνούπια είναι διαβιβαστές, όσο και για την κατάδειξη των τρόπων ή μεθόδων, με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην αντιμετώπιση αυτών των εντόμων.

Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, έχουν πλημμυρίσει μεγάλες  περιαστικές  εκτάσεις, στις οποίες τα συνεργεία της Περιφέρειας παρακολουθούν την αφθονία των προνυμφών και παρεμβαίνουν όπου είναι απαραίτητο με ψεκασμούς. Ο εξαιρετικά μεγάλος, όμως, αριθμός αστικών  εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που έχουν δημιουργηθεί σε κάθε σημείο με λιμνάζοντα ύδατα στις αυλές, στις βεράντες και τους ακάλυπτους χώρους των σπιτιών (πιατάκια γλαστρών, δοχεία, βαρέλια, λεκάνες, φραγμένες υδρορροές, πεταμένα λάστιχα αυτοκινήτων, θεμέλια νεοαναγειρόμενων οικοδομών κλπ,) και κάθε σημεία όπου μπορούν να λιμνάσουν νερά είναι αδύνατον να ελεγχθούν από τα συνεργεία της Περιφέρειας. Είναι, όμως, πολύ εύκολο ο κάθε πολίτης να φροντίσει  για την εξάλειψη των εστιών και τον έλεγχο της αναπαραγωγής των κουνουπιών στην αυλή, στον κήπο ή την βεράντα του.

Η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες θα έχει σαν συνέπεια την μαζική αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Πέρα  από τις παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια, δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα η όλη προσπάθεια χωρίς την ενεργή συμμετοχή των Δήμων  και του συνόλου των πολιτών.

Καλούμε,  για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των κουνουπιών το έτος 2022, τους Δήμους και τους πολίτες σε μια πιο ενεργό συμμετοχή  στην διαδικασία της αντιμετώπισης του προβλήματος.

Όλοι μας, Περιφέρεια, Δήμοι, Πολίτες  πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η Περιφέρεια ξεκίνησε και θα συνεχίσει με εντατικό ρυθμό την εφαρμογή του προγράμματος στις περιαστικές περιοχές και στους αστικούς δημόσιους χώρους

Περιμένουμε από τους Δήμους και τους πολίτες, ανταποκρινόμενοι στην έκκλησή μας, να ελαχιστοποιήσουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στα όρια του Δήμου και της ιδιοκτησίαςτους, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην καταπολέμησή τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Δημόσιας Υγείας 

Μπακομήτρος Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: