Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Χωρίς κόστος για τους κατοίκους του Μαυροματίου, Θεσπιών και Λεοονταρίου οι συνδέσεις στο δίκτυο αποχέτευσης με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού

 


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κου Φάνη Σπανού, γίνεται αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων για χρηματοδότηση των οικιακών συνδέσεων, των Κοινοτήτων Μαυρομματίου, Θεσπιών και Λεονταρίου στο δίκτυο αποχέτευσης.

Υπενθυμίζουμε πως αυτό θα αποτελούσε, σημαντικό κόστος του κάθε νοικοκυριού.

Το έργο εντάσσεται, με χρηματοδότηση ύψους 1.970.000,00 ευρώ και σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του Βιολογικού  καθαρισμού που κατασκευάζεται ήδη, θα αποτελεί ολοκληρωμένη διαχείριση.

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου-Θεσπιέων κος Ντασιώτης Γεώργιος σχετικά με την ένταξη του έργου αυτού δήλωσε τα εξής : « Υποβάλλαμε ολοκληρωμένες μελέτες, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, στην Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορούν τις συνδέσεις των νοικοκυριών των τριών Κοινοτήτων στο υπό κατασκευή δίκτυο Αποχέτευσης. Το κόστος των συνδέσεων σύμφωνα με την αρχική ένταξη θα επιβάρυνε το κάθε νοικοκυριό και σίγουρα θα ήταν σημαντικό. Με την χρηματοδότηση αυτή, απαλλάσσεται  ο Δημότης από  το κόστος, που γίνεται δημόσια δαπάνη πλέον, ενώ το σημαντικότερο όλων είναι πως θα λειτουργήσει ταυτόχρονα το δίκτυο και στις τρεις κοινότητες με τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη.

Θυμίζω ότι Παρόμοια χρηματοδότηση δόθηκε, πριν ένα χρόνο περίπου, και για τις αντίστοιχες συνδέσεις των οικιών στην Αλίαρτο, έργο ,για το οποίο ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκεται στην τελική φάση εγκατάστασης του αναδόχου και έναρξης των εργασιών.».

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: