Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Συμμετοχή της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. στη 2η Συνάντηση εταίρων του Προγράμματος «MUST-a-Lab» στη Μόντενα της Ιταλίας

 
Στις 9 και 10 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μόντενα της Ιταλίας, η 2η Συνάντηση εταίρων που υλοποιούν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Multi Stakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς» διάρκειας τριών (3) χρόνων (2022-2024), που χρηματοδοτείται κυρίως από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στη Συνάντηση συμμετείχε ο Δήμος Λεβαδέων μέσω της Κοινωφελούς του Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.),  ο επικεφαλής εταίρος του Προγράμματος που είναι η πόλη Μέχελεν του Βελγίου καθώς και εκπρόσωποι συγκεκριμένων δήμων και φορέων από την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, την Αυστρία και τη Γαλλία.

Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η κοινωνικοοικονομική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στη πόλη της Λιβαδειάς διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες. Η συνεργασία με τους εταίρους της κοινοπραξίας θα συμβάλλει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας με Ευρωπαϊκά κράτη βελτιώνοντας τη διακρατική συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών τοπικών στρατηγικών ένταξης. 

Κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης των εταίρων, στις 9 και 10 Μαΐου 2022 στην πόλη Μόντενα της Ιταλίας, τέθηκαν τα χρονοδιαγράμματα σημαντικών εργασιών και τα επιμέρους βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι εταίροι για τη δημιουργία εργαστηρίων πολιτικών ένταξης (Policylabs). Επίσης, αναφέρθηκε η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των εκπροσώπων φορέων, μεταναστών καθώς και των πολιτισμικών διαμεσολαβητών για την ενεργή συμμετοχή τους στα εργαστήρια και την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος.  

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας σημειώνει ότι η συμμετοχή του Δήμου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, όπως είναι το “MUST-a- Lab”, θα συνδράμει σημαντικά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του απέναντι σε μετανάστες και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην περιοχή μας. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες χώρες και η δυνατότητα που παρέχεται, μέσω των εργαστηρίων πολιτικών ένταξης του προγράμματος “MUST-a-Lab”, σε εκπροσώπους φορέων και μεταναστών να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι διαλόγου θα επιλύσει σημαντικά ζητήματα προωθώντας την ειρηνική συνύπαρξη και βελτιώνοντας την καθημερινότητα όλων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: