Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής
 H Ελλάδα έγινε σήμερα η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε την έγκριση του νέου #ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρώτο, θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις ευρώ
(εκ των οποίων 20,9 δις ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά)
στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής:
🔹 τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό,
🔹 την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις,
🔹 τις υποδομές μεταφορών,
🔹 το ανθρώπινο δυναμικό
και 🔹 τις χωρικές επενδύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: