Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Ζητείται ψήστης με εμπειρία στη Γερμανία


 Ζητάμε ψήστης με εμπειρία στη Γερμανία και βοηθός ψήστης η γυναίκα για ελληνικό εστιατόριο στη Γερμανία για παρακάτω πληροφορίες στο 
0049 02651-2705

Κυρία Γιαννα

Δεν υπάρχουν σχόλια: